På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Importörer

Granskad:

Den som köper in byggprodukter från tredje land (utanför EU:s inre marknad, vilket efter Brexit även inkluderar Storbritannien) och därefter säljer produkterna på den inre marknaden är importör. Den som köper och säljer produkter inom EU:s inre marknad är däremot distributör. 

Importörens ansvar enligt artikel 13 byggproduktförordningen

Importörens ansvar över för byggprodukters dokumentation beskrivs i byggproduktförordningen. En importör som säljer en byggprodukt under eget namn eller varumärke antar övertar ansvaret som en tillverkare. Detsamma gäller för den importör som på något sätt ändrar byggprodukter så att överensstämmelsen med prestandadeklarationen påverkas.

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller en europeisk teknisk bedömning (ETA) ska vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration för att få säljas på den inre marknaden, oavsett var de är tillverkade. Importören ansvarar för att produkten har den erforderliga dokumentation som krävs när den tillhandahålls på den inre marknaden.

En importör får inte sälja harmoniserade byggprodukter som saknar CE-märkning. Det är viktigt att den som säljer harmoniserade byggprodukter efterfrågar prestandadeklaration och CE-märkning hos sina leverantörer.

Importören ansvarar för att prestandan inte försämras

Importören är ansvarig för att produktens prestanda inte försämras under den tid som denne är ansvarig för produkten. Detta ansvar gäller bland annat under transport eller lagring innan produkten når distributionsledet, eller innan den når slutanvändaren om försäljning sker direkt till denne. Importören bör därför ha rutiner som säkerställer att produktegenskaperna inte äventyras.

En importör har också skyldighet att, när det är lämpligt, sticksprovsvis undersöka produkterna som denne släpper ut på marknaden, för att säkerställa kontinuitet av produktens prestanda. Vidare ska importören vid behov föra ett register över bland annat eventuella klagomål och produktåterkallelser.

Vilken dokumentation krävs

Importören ska säkerställa att det finns bruksanvisningar, säkerhetsföreskrifter, och när det behövs, kemikalieinformation om produkten. Importören kan bistå med översättningar till svenska men får inte upprätta produktdokumentationen själv. Det är fortfarande tillverkaren som är ansvarig för produkten och även den medföljande dokumentationen. För mer information om tillverkarens ansvar, se under "tillverkare" som särskild rubrik i menyn.

Spårbarhet

För att möjliggöra spårbarhet ska även importören ange sitt firmanamn eller varumärke och sina kontaktuppgifter på produkten. Detta gäller också i de fall importören inte tar över tillverkaransvaret. Om det inte är möjligt att ange uppgifterna direkt på produkten kan dessa uppgifter anges på förpackningen eller bifogade dokument.

 1. När någon importerar byggprodukter från tredje land och säljer dem vidare under eget företagsnamn eller varumärke, så betraktas denne som tillverkare enligt byggproduktförordningens artikel 15.

  Den tar därmed fullt ansvaret för tillverkningen och att korrekt dokumentationen har upprättats. Det innebär att den som importerar byggprodukter och säljer dem vidare under eget namn eller varumärke även ansvarar för tillverkningskontrollen och ska ha ett intyg från ett anmält organ om det krävs för produkten. Den ska även ta fram korrekt dokumentation så som prestandadeklaration, CE-märkning samt eventuella bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter för produkten.

  Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprunglige tillverkaren, finns det möjlighet för importören att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste tillverkaren ge sitt skriftliga tillstånd.

 2. När en importör modifierar eller ändrar produkten, så att produktens deklarerade prestanda påverkas, betraktas denne som tillverkare enligt byggproduktförordningens artikel 15.

  Importören som nu är tillverkare tar därmed fullt ansvaret för tillverkningen och för att korrekt dokumentation har upprättas. Det innebär att den som importerar byggprodukter och modifierar eller ändrar produkten även ansvarar för ursprungliga tillverkningskontrollen och ska ha ett intyg från ett anmält organ om det krävs för produkten. Den ska även ta fram korrekt dokumentation så som prestandadeklaration, CE-märkning samt eventuella bruksanvisningar och säkerhetsinformation för produkten.

  Om produkten redan är provad i enlighet med den harmoniserade standarden av den ursprunglige tillverkaren, finns det möjlighet för importören att använda provningsresultaten och dokumentationen. För att kunna göra det måste denne ha skriftligt tillstånd från den ursprungliga tillverkaren.

 3. Prestandadeklarationen, eventuell kemikalieinformation, bruksanvisningar och säkerhetsinformation ska vara på svenska för byggprodukter som säljs i Sverige. Det är normalt sett tillverkaren som översätter denna dokumentation till det språk som krävs i det land som produkten säljs i. En importör kan emellertid göra en egen översättning som tillhandahålls tillsammans med den underskrivna originalversionen av prestandadeklarationen.

 4. En importör ska själv tillhandahålla prestandadeklarationer och liknande information till kunden. Det räcker inte att hänvisa till tillverkarens webbplats. Importören kan därför behöva ett internt system för att hantera denna dokumentation, så att rätt dokumentation kan kopplas till rätt produkt.

  Prestandadeklarationen kan tillhandahållas genom:

  • pappersutskrift,
  • elektroniskt (e-post), eller
  • webbplatser.

  Om prestandadeklarationen görs tillgänglig på importörens webbplats och produkten ändras och får en uppdaterad prestandadeklaration, så ska den gamla versionen fortfarande finnas tillgänglig på webbplatsen i tio år till. Skulle kunden fråga efter en papperskopia av prestandadeklarationen så måste importören tillhandahålla kunden det.

Marknadskontroll

Om importören anser eller har skäl att tro att:

 • produktens prestanda inte stämmer med den angivna, eller
 • att tillverkningskontrollen, eller
 • bedömningen av produktegenskaperna

inte är korrekta så att produkten kan vara olämplig att använda för avsett ändamål, måste importören informera både tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten om detta.

En importör är också skyldig att se till att den teknisk dokumentation som utgör underlag för prestandadeklarationen finns tillgänglig för marknadskontrollmyndigheten, på begäran. Denna skyldighet gäller under tio år efter att den sista produkten som omfattas av den versionen är såld. I Sverige är Boverket marknadskontrollmyndighet för byggprodukter. På sidan om marknadskontroll kan du läsa mer om Boverkets marknadskontrollarbete.

Mer information

Eftersom nationella byggregler fortfarande gäller kan importörer vända sig till kontaktpunkten för byggprodukter i respektive land för att få reda på vilka regler som berör en viss CE-märkt produkt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen