Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Cirkulär ekonomi

Granskad:

På sidorna i menyn kan du bland annat läsa om cirkulär ekonomi i byggsektorn och hur det fungerar idag. Du kan också läsa om digitalisering, återbruk av bärverksdelar, planering och bygglov, samt hur man kan söka finansiering för projekt och praktiska exempel. Sidorna kommer att kompletteras efterhand.

Bild på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm.
Foto: Maria Teder/Boverket

Cirkulär ekonomi handlar om att minska uttaget av naturresurser, minska klimatpåverkan och bidra till att nya affärsmodeller utvecklas för att bättre tillvarata material och produkter i ekonomin. Det kan göras genom att produkter används längre genom att exempelvis återanvändas eller att materialet återvinns. Det kan också göras genom att undvika att riva byggnader, samt att utforma byggnader och byggnadsdelar för att de i framtiden ska kunna användas på nytt.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen