Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitekturen samlar och förenar olika aktörer

Granskad:

När vi arbetar med arkitektur formar vi samtidigt vårt samhälle. Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor och samhälle fungerar. När miljöer planeras, byggs och förvaltas möts många olika aktörer. Skapandet av arkitekturen är därmed en samlande kraft för utveckling, innovation och nytänkande i samhällsutvecklingen.

Arkitektur är allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Arkitektur och gestaltad livsmiljö påverkar samhället, både i det konkreta utformande av våra miljöer och samhällets attityder och värderingar. Arkitektur berör alla varje dag och bidrar direkt till hur vi mår och trivs samt hur människor och samhälle fungerar. Skapandet av arkitektur handlar om hur vi planerar, utformar och förvaltar vårt samhälle utifrån de platser och rum som vi rör oss i, som till exempel bostaden, torget, affären, skolan eller gatan. Utformningen har stor betydelse för att utveckla och förvalta levande och trygga livsmiljöer, och kan bidra till att motverka utanförskap och ohälsa. Arkitektur är på så vis en viktig demokratifråga. Om vi strävar efter att ta om hand befintliga kvaliteter och tillföra nya, samt arbeta med omsorg och eftertanke kan vi med arkitektur medverka till en förbättrad livsmiljö.

I arkitekturen möts det tekniska, materialmässiga, sociala, ekonomiska, miljömässiga och flera andra aspekter. Flera delar av samhället som kommuner, statliga aktörer, byggherrar, konsulter, näringsliv och civilsamhälle, medverkar när enskilda byggnader och bebyggelseområden blir till eller förvaltas, liksom när staden som helhet utvecklas. Flera aktörer måste därför agera gemensamt, och med ett långsiktigt perspektiv, när såväl offentliga rum som bebyggelse utvecklas. Skapandet av arkitekturen är en samlande kraft för initiativ, utveckling, innovation och nytänkande som kan förena olika aktörer i gemensamma satsningar, stora som små.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen