På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stödjande ekosystemtjänster

Granskad:

De stödjande ekosystemtjänsterna är förutsättningen för att alla andra typer av ekosystemtjänster ska fungera och innefattar biodiversitet, jordbildning, produktion av syre via växternas fotosyntes, samt närings- och vattencykler och bildandet av olika livsmiljöer för växter och djur. De är ekosystemens "underleverantörer".

1.1 Biologisk mångfald

Ikon som visar biologisk mångfald.
Illustration: The New Division/Boverket

Variationsrikedom inom arter, mellan arter och av ekosystem möjliggör anpassning och ger motståndskraft.

1.2 Ekologiskt samspel

Ikon som visar ekologiskt samspel.
Illustration: The New Division/Boverket

Samspel mellan två eller flera arter bidrar till ekosystemfunktioner.

1.3 Livsmiljöer

Ikon som visar livsmiljöer.
Illustration: The New Division/Boverket

Livsmiljöer är en förutsättning för växt- och djurarters fortplantning, födosök och spridning.

1.4 Naturliga kretslopp

Ikon som visar naturliga kretslopp.
Illustration: The New Division/Boverket

Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, kol och näringsämnen som kväve och fosfor.

1.5 Jordmånsbildning

Ikon som visar jordmånsbildning.
Illustration: The New Division/Boverket

Ekosystemens organismer bryter ned material på och i marken och frigör näringsämnen.

Boverket har tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Ikonerna och manualen för användning hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen