Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Reglerna ska vara uppfyllda vid beslutstillfället

Granskad:

Detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Detta ställer krav på hur kommunen arbetar med att ta fram detaljplanen och utformar beslutshandlingarna.

Plan- och byggförordningen, PBF, ställer krav på att detaljplaner som påbörjats efter 31 december 2021 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Informationen i detaljplanen måste då ha ett digitalt format och en funktionalitet som uppfyller kravet. Detta gäller både vid beslut om antagande av en ny detaljplan och vid beslut om ändring av en befintlig detaljplan.

5 a §
  Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.
Förordning (2019:207).

Alla krav ska vara uppfyllda vid beslutstillfället

I plan- och bygglagen, PBF och Boverkets föreskrifter om detaljplan finns krav på detaljplaner. Dessa krav ska vara uppfyllda redan när kommunen fattar beslut om antagande eller ändring. Detta gäller alltså även kravet i PBF på att uppgifter i detaljplaner ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Kravet kan därför inte uppfyllas i efterhand, när antagandebeslutet redan är fattat.

Boverkets föreskrifter om detaljplan anger på ett mer detaljerat sätt än PBF hur informationen i detaljplanen ska struktureras digitalt. Det gäller exempelvis vilka bestämmelsekoder som ska användas eller att information ska kopplas på olika sätt. Inte heller dessa krav kan uppfyllas i efterhand utan ska vara uppfyllda när beslutet om antagande eller ändring av detaljplan tas.

Kommunen behöver alltså ta fram detaljplanen så att kraven i PBF och i föreskriften uppfylls så att all information som omfattas av beslutet finns digitalt vid beslutstillfället. Detta gäller både informationen i detaljplanen och i planbeskrivningen. Det är möjligt att besluta om en detaljplan i exempelvis pappersformat, så länge den är framtagen digitalt och informationen därmed även finns digitalt vid beslutstillfället. Det är däremot inte möjligt att digitalisera planen i efterhand från ett analogt beslut eftersom informationen i detaljplanen då inte uppfyller kraven på digital utformning och funktionalitet vid beslutstillfället.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen