På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets tillsynsbeslut

Boverket har tillsyn över tillämpningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag.  Det sker bland annat genom tillsynsärenden. Ett tillsynsärende börjar ofta med en anmälan från en person som har sökt bidrag och inte är nöjd med kommunens handläggning. 

Du finner här ett urval av Boverkets tillsynsbeslut från och med 2012 och framåt. Observera att de flesta besluten har fattats före den 1 juli 2018, alltså innan den nuvarande lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft.

Boverket har avidentifierat besluten, men namnet på den kommun som beslutet handlar om framgår. Boverket kallar anmälaren för NN.

Tillsynsbesluten är oftast skrivna på så sätt att först framgår de slutsatser som Boverket har kommit fram till i ärendet. Därefter följer en redogörelse för vad anmälaren och kommunen har fört fram i ärendet och slutligen finner du Boverkets bedömning.

Du kan läsa besluten i PDF-format om du klickar på länkarna efter uppgifterna om diarienummer och beslutsdatum.

Tillsynsbeslut 2020

Diarienummer 4554/2019, beslutsdatum 2020-03-30
Tillsynsärende om bland annat dokumentation och om att en tidsfrist bör framgå när kommunen begär komplettering eller bereder en sökande tillfälle att yttra sig.

Tillsynsbeslut 2019

Diarienummer 1727/2019, beslutsdatum 2019-12-05
Tillsynsärende om bland annat underrättelse av beslut.

Diarienummer 1195/2019, beslutsdatum 2019-09-26
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid.

Diarienummer 6551/2018, beslutsdatum 2019-03-28
Tillsynsärende om bland annat kommuners serviceskyldighet när sökanden ska välja entreprenör.

Tillsynsbeslut 2018

Diarienummer 5714/2018, beslutsdatum 2018-12-06
Tillsynsärende där anmälaren och hyresvärd inte var överens om hur viss inredning skulle förvaras om anpassning utfördes.

Diarienummer 6657/2017, beslutsdatum 2018-11-20
Tillsynsärende om handläggningstid.

Diarienummer 7178/2017, beslutsdatum 2018-11-20
Tillsynsärende om handläggningstid.

Diarienummer 6939/2017, beslutsdatum 2018-03-14
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid.

Diarienummer 3528/2017, beslutsdatum 2018-02-21
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid, tidsgräns i beslut, fotografering under hembesök och kontakter arbetsterapeut-handläggare.

Tillsynsbeslut 2017

Diarienummer 2855/2017, beslutsdatum 2017-12-14
Tillsynsärende om bland annat rollfördelning och serviceskyldighet.

Diarienummer 1634/2017, beslutsdatum 2017-10-03
Tillsynsärende om bland annat besvarande av brev och dokumentation.

Diarienummer 4320/2016, beslutsdatum 2017-04-06
Tillsynsärende om handläggningstid, serviceskyldighet, beslutstidpunkt och dokumentation.

Diarienummer 4287/2016, beslutsdatum 2017-03-10
Tillsynsärende om handläggningstid.

Diarienummer 4261/2016, beslutsdatum 2017-02-17
Tillsynsbeslut om bland annat handläggningstid, serviceskyldighet och bemötande.

Diarienummer 98/2017, beslutsdatum 2017-01-30
Tillsynsbeslut om handläggare och utförare i en och samma person samt fullmaktsförklaring i ansökningsblankett.

Tillsynsbeslut 2016

Diarienummer 2935/2016, beslutsdatum 2016-12-20
Tillsynsbeslut om handläggningstid.

Diarienummer 1769/2016, beslutsdatum 2016-12-15
Tillsynsbeslut om kommunens prövning efter sökandens ändring av ansökan, partsinsyn, kommunicering och bemötande.

Diarienummer 222/2016, beslutsdatum 2016-07-05
Tillsynsärende om bland annat separat fullmakt och återtagandeförbehåll.

Diarienummer 224/2016, beslutsdatum 2016-06-21
Tillsynsärende om avsaknad av skriftlig fullmakt.

Diarienummer 3593/2015, beslutsdatum 2016-06-16
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid.

Diarienummer 1073/2016, beslutsdatum 2016-05-25
Tillsynsärende om handläggningstid efter förvaltningsrättens dom.

Diarienummer 989/2016, beslutsdatum 2016-05-19
Tillsynsärende om kommunens förfrågan om sökanden ville återkalla sin ansökan.

Diarienummer 3129/2015, beslutsdatum 2016-01-14
Tillsynsärende om bland annat beslutstidpunkt, dokumentation, handläggningstid och sökandens rätt att välja entreprenör.

Tillsynsbeslut 2015

Diarienummer 2218/2015, beslutsdatum 2015-12-01
Tillsynsärende om bland annat beslutstidpunkt och fullmakt.

Diarienummer 3894/2014, beslutsdatum 2015-10-27
Tillsynsärende om bland annat serviceskyldighet och handläggningstid.

Diarienummer 1363-2360/2014, beslutsdatum 2015-09-18
Tillsynsärende om bland annat beslutstidpunkt och beslutsmotivering samt dokumentation.

Diarienummer 3961/2014, beslutsdatum 2015-07-02
Tillsynsärende om bland annat eventuell skyldighet att göra hembesök, handläggningstid och fullmakt.

Diarienummer 1363-2239/2014, beslutsdatum 2015-06-18
Tillsynsärende om bland annat beslutstidpunkt och beslutsmotivering, att välja entreprenör, dokumentation och fullmakt.

Diarienummer 1006/2015, beslutsdatum 2015-06-18
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid och dokumentation.

Diarienummer 1363-2738/2014, beslutsdatum 2015-06-15
Tillsynsärende om bland annat beslutstidpunkt, fullmakt och serviceskyldighet.

Diarienummer 1363-1528/2014, beslutsdatum 2015-05-12
Tillsynsärende om bland annat offentlighets- och sekretessbestämmelser.

Diarienummer 1363-2051/2014, beslutsdatum 2015-04-02
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid.

Tillsynsbeslut 2014

Diarienummer 1363-5023/2013, beslutsdatum 2014-04-24
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid.

Diarienummer 1363-565/2014, beslutsdatum 2014-03-31
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid och besvarande av frågor.

Tillsynsbeslut 2013

Diarienummer 1363-4615/2012, beslutsdatum 2013-12-18
Tillsynsärende om bland annat fullmakt.

Diarienummer 1363-2132/2013, beslutsdatum 2013-11-27
Tillsynsärende om bland annat beslutstidpunkt, bidragsbelopp i beslut, handläggningstid, att välja entreprenör och besvarande av frågor. Obs: de bilagor som det hänvisas till i beslutet finns inte med.

Diarienummer 1363-3062/2012, beslutsdatum 2013-11-27
Tillsynsärende om bland annat bidragsbelopp i beslut, handläggningstid, fullmakt och information.

Diarienummer 1363-2835/2012, beslutsdatum 2013-11-15
Tillsynsärende om bland annat beslutstidpunkt, bidragsbelopp i beslutet, handläggningstid och fullmakt.

Diarienummer 1363-2677/2012, beslutsdatum 2013-11-12
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid, dokumentation och fullmakt.

Diarienummer 1363-4154/2012, beslutsdatum 2013-06-27
Tillsynsärende om handläggningstid.

Diarienummer 1363-4190/2011, beslutsdatum 2013-05-16
Tillsynsärende om handläggningstid, expediering av beslut och serviceskyldighet

Diarienummer  1363-4455/2011, beslutsdatum 2013-05-07
Tillsynsärende om handläggningstid, kommunikationsskyldighet och bemötande

Diarienummer 1363-3255/2012, beslutsdatum 2013-04-15

Tillsynsärende om bland annat skriftlig fullmakt och dokumentation

Tillsynsbeslut 2012

Diarienummer 1363-5092/2011, beslutsdatum 2012-04-17
Tillsynsärende om bland annat tidpunkten för beslut, dokumentation, handläggningstid och serviceskyldighet

Diarienummer 1363-887/2011, beslutsdatum 2012-03-19
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid

Diarienummer 1363-3107/2011, beslutsdatum 2012-03-09
Tillsynsärende om bland annat krav på skriftliga beslut, tidpunkten för beslut och dokumentation

Diarienummer 1363-4046/2011, beslutsdatum 2012-03-28
Tillsynsärende om bland annat beslut i efterhand

Diarienummer 1363-1790/2011, beslutsdatum 2012-01-13
Tillsynsärende om bland annat handläggningstid, tidpunkten för beslut och hur ett fullmaktsförhållande mellan kommuner och sökanden ska uttryckas

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej