Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Detaljerna är en del av helheten

Granskad:

På detaljnivå har gestaltningen och utförandet stor betydelse för såväl funktionen som för upplevelsen av en byggnad eller plats. Detaljerna utgör en viktig del av det arkitektoniska helhetsintrycket och här blir kvaliteten tydligt märkbar.

Detaljerna är särskilt viktiga. Där upplever vi arkitekturen på nära håll och människor får en handgriplig kontakt med den, exempelvis i bottenvåningar, vid entréer och portar och i utemiljöerna. Det brukar vara lätt att engagera framtida användare i dialog om detaljutformningen eftersom det enkelt går att prova olika lösningar i full skala.

Skalor av arkitektur. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Det kan röra sig om byggnadsdetaljer som en dörromfattning, ett trappräcke, väggens rundning, ett oväntat ljusinsläpp eller om val av markbeläggning, belysningsarmaturer eller växtlighet utomhus. Omsorgsfull utformning och valet av ett specifikt material kan förmedla omtanke om miljön och de som ska använda den. Genomtänkta detaljer skapar variation och stimulans och stärker platsens identitet. Här är klimatet på orten och årstidernas växlingar betydelsefulla aspekter att ta hänsyn till.

På detaljnivå märks slitaget extra tydligt och på nära håll och därför är hållbarhet över tid väsentligt för både funktion och upplevelse. Detaljer som är väl genomtänkta och genomförda med hög kvalitet förmedlar en känsla av mänsklig närvaro, både när de är nytillverkade och när lång tids användning har lämnat sitt avtryck. Kvaliteten har även betydelse för att möjliggöra en långsiktig och hållbar förvaltning.

Vad är relevant i din kommun och för er arkitekturstrategi?

Låt din kommun diskutera om de offentliga stadsrummen och byggnaderna har väl utformade och genomtänkta detaljer som bidrar till att de kan upplevas inbjudande, intressanta och användbara för alla. Är detaljerna på allmänna platser av tillräckligt hög kvalitet för att tåla en långvarig användning och att åldras med skönhet. Har materialen som används kända effekter på människors hälsa och på miljön?

Tänk gärna på hur detaljerna hanteras i de fall när kommunen själv är byggherren. Har eller vill din kommun utveckla ett synsätt där omsorgen om detaljerna, på ett föredömligt vis, hålls vid liv genom alla olika skeden av byggprocesser? Och hur kan ni få exploatörer och andra byggaktörer att förstå det långsiktiga värdet av väl genomtänkta detaljer?

Exempel på frågor att ställa inför varje nytt projekt

  • Visas omsorg i valet och utformningen av olika detaljer?
  • Bidrar utformningen av detaljer till att beröra människans olika sinnen?
  • Är utformningen av olika detaljer användarvänliga och inbjudande? Är de universellt utformade och kan användas av alla?
  • Är olika detaljer framställda i material som går att återanvända eller återvinna och som är hälsosamma och miljövänliga?
  • Bidrar utformningen till att olika detaljer kan förvaltas och underhållas kostnadseffektivt och åldras vackert?
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen