Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Begreppet hållbar utveckling - Sverige

Granskad:

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet.

Agenda 2030

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030:s 17 mål och 169 delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Nationell strategi för hållbar regional utveckling och dess handlingsplan för genomförande

Våren 2021 överlämnade regeringen skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 till riksdagen. Under våren 2022 presenterades även en handlingsplan för det statliga genomförandet 2022–2024.

Regeringen identifierade i den nationella strategin fyra strategiska områden som ska ligga till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken 2021–2030;

  • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
  • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
  • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem

I handlingsplanen lyfter regeringen upp behovet av att statliga myndigheter och andra statliga aktörer samordnar sig och hittar en väl fungerande samverkan med regioner och kommuner. Även behovet av omställning till en hållbar regional utveckling där hela landet ges möjligheter att utvecklas utifrån sina särskilda förutsättningar lyfts fram i handlingsplanen.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (på Regeringens webbplats)

Agenda 2030 (på Globalportalen.org)

Agenda 2030

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen