På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbar utveckling - Sverige

Till FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 tog Sverige fram en nationell strategi för hållbar utveckling. Strategin slår fast att hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål som ska komma till uttryck i alla politiska beslut.

I den nationella strategin beskrivs

människan och naturen som de viktigaste resurserna för en hållbar framtid och att samhället ska formas inom ramen för vad natur, miljö och människors hälsa tål.

Möjligheterna att förena social välfärd och ekonomisk utveckling med en god miljö uttrycks som kärnan i den svenska visionen för en hållbar utveckling.

I det hållbara samhället ska hög tillväxt, full sysselsättning, social rättvisa, sammanhållning och trygghet förenas med ren och människovärdig miljö. För att uppnå detta långsiktiga mål måste ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och miljöskydd samverka och behandlas på ett sätt så att de förstärker varandra. Härmed betonas vikten av integration mellan den sociala, ekonomiska och miljömässiga utvecklingen.

I "Relaterad information" kan du läsa mer om den nationella strategin för hållbar utveckling i dokumenten "Nationell strategi för hållbar utveckling" från 2002 och en vidareutveckling av föregående dokument kallat "En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig" från 2004.

I dag ses konsumtion och produktion i de industrialiserade länderna som den enskilt största orsaken till fortsatt negativ påverkan på den globala miljön. Sverige har liksom övriga länder inom FN åtagit sig att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att stödja utvecklingsländerna i deras omställningsarbete.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej