Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL uppföljning

Granskad:

Boverket ansvarar för att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagen, PBL. Det görs i huvudsak med en årlig plan- och byggenkät till samtliga länsstyrelser och kommuner.

Boverket har ett kontinuerligt uppdrag att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detta görs i huvudsak med en årlig plan- och byggenkät till samtliga länsstyrelser och kommuner. Enkäten består av flera delar och innefattar frågor om såväl kvantitet som kvalitet med tyngdpunkt på det förstnämnda.

Frågor med utgångspunkt i arkitektur har varierat något med åren. Boverket sammanställer samtliga enkäter och publicerar på PBL kunskapsbanken. Ta del av tidigare uppföljning via länk i Relaterad information.

Boverket ska även inom sitt uppdrag för gestaltad livsmiljö följa och bevaka utvecklingen inom arkitekturområdet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen