På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Återställningsbidraget ska motsvara skälig kostnad för åtgärderna

Granskad: 

Återställningsbidraget lämnas som ett kontantbidrag och ska motsvara en skälig kostnad för de bidragsberättigande åtgärderna.

16 §
  Bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll enligt
11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och underhåll lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning överlämnas.

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag skriver regeringen att ett normalskick ska uppnås med återställningen. Vad som är normalskick får enligt regeringen avgöras i det enskilda fallet med hänsyn till att bidrag enligt lagens 16 § ska beviljas för skäliga kostnader. Om till exempel en anpassningsåtgärd tidigare krävt att en vägg med exklusivt kakel fått tas ned så bör återställningsbidraget omfatta kostnaden för en vägg beklädd med kakel av normalt slag (proposition 2017/18:80 sid. 78).

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen