På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsrättsföreningar, hyresvärdar med flera kan beviljas återställningsbidrag

Granskad:

Återställningsbidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter.

12 §
  Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder
(återställningsbidrag) som har utförts
   1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,
   2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
   3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

Återställningsbidrag till vissa ägare av bostadshus

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att vissa ägare av bostadshus kan beviljas återställningsbidrag.

Ägare av bostadshus med hyresgäster

Ägare av bostadshus med hyreslägenheter kan få återställningsbidrag om alla villkor är uppfyllda. Till exempel ett bostadsbolag som äger ett flerbostadshus med hyreslägenheter eller den som äger ett en- eller tvåbostadshus. Bidrag kan i dessa fall lämnas för återställning inne i själva bostaden men också för återställning i anslutning till bostaden.

Den som äger ett en- eller tvåbostadshus som inte hyrs ut kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen, till exempel en hiss, upphört.

Återställningsbidrag kan ges för särskilda boendeformer   

Enligt 6 § 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag lämnas inte längre bostadsanpassningsbidrag för vissa särskilda boendeformer som räknas upp i paragrafen. Men om en boende i en sådan boendeform har beviljats bostadsanpassningsbidrag enligt äldre bestämmelser kan återställningsbidrag beviljas när behovet upphört.

Inget bidrag för att återställa anpassningar som hyresvärden tidigare låtit utföra efter att ha övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag

13 §
  Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
   1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
   2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

Om en hyresvärd som äger ett flerbostadshus har övertagit en persons rätt till bostadsanpassningsbidrag enligt 4 § lagen om bostadsanpassningsbidrag och utfört anpassningsåtgärder har hyresvärden inte rätt till bidrag för att senare återställa åtgärderna.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar kan beviljas återställningsbidrag. Är det fråga om att återställa en anpassningsåtgärd som en medlem i föreningen beviljats, det vill säga någon som innehar en lägenhet med bostadsrätt i bostadsrättsföreningens hus, lämnas återställningsbidrag bara för återställning i anslutning till lägenheten som dessutom måste finnas i ett flerbostadshus. Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar inne i bostadsrättslägenheten.

När bostadsrättsföreningar hyr ut lägenheter

Det förekommer att bostadsrättsföreningar hyr ut lägenheter. I så fall lämnas återställningsbidrag inte bara för åtgärder i anslutning till lägenheten utan också för att återställa anpassningar inne i lägenheten.

Inget bidrag för att återställa anpassningar som bostadsrättsförening låtit utföra efter att ha övertagit rätten till bostadsanpassningsbidrag

13 §
  Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
   1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
   2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

Om en bostadsrättsförening som äger ett flerbostadshus har övertagit en persons rätt till bostadsanpassningsbidrag enligt lagens 4 § och utfört anpassningsåtgärder har föreningen inte sedan rätt till bidrag för att återställa åtgärderna.

Ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter

En särskild form av boende är så kallade ägarlägenhetsfastigheter. Det är   tredimensionella fastigheter som inte är avsedda att rymma annat än en enda bostadslägenhet, se 1 kapitlet 1 a § jordabalken (proposition 2017/18:80 sid. 15).

De gemensamma utrymmena är som regel en gemensamhetsanläggning som ägs av samtliga deltagande fastighetsägare (proposition 2017/18:80 sid. 15). Återställningsbidrag kan beviljas för att återställa anpassningar i de gemensamma utrymmena. Återställningsbidrag lämnas däremot inte för återställning av anpassningar inne på ägarlägenhetsfastigheten, det vill säga inne i bostaden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen