På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Föreningar för statistik och samhällsplanering

Ett sätt att öka sina kunskaper och få kontakter med andra som arbetar med liknande frågor är att gå med i någon av de föreningar som vänder sig till dig som arbetar med planering i kommunen.

Föreningen för Kommunal Statistik och Planering

Föreningen för Kommunal Statistik och Planering (KSP) har till ändamål att vara ett forum för personer som arbetar med statistik, utredning och planering.

De allra flesta av föreningens medlemmar är verksamma i primärkommuner, men vi har även medlemmar i kommunägda bolag, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regionala organ, högskolor, universitet, SCB och Boverket.

Föreningens medlemmar arbetar bland annat med statistik, utredningar och prognoser, men även med översiktlig, ekonomisk och strategisk planering.

Föreningens uppgift är att:

  • bevaka medlemmarnas intressen vad gäller underlag och förutsättningar för planering
  • främja informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna
  • främja medlemmarnas kompetensutveckling
  • främja metodutveckling inom medlemmarnas yrkesområde
  • klargöra och stärka medlemmarnas yrkesroll gentemot uppdragsgivare
  • stärka nätverk och social gemenskap inom föreningen

Länk finns i "Relaterad information"

Föreningen för Samhällsplanering

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en organisation för dig som är intresserad av planering för framtidens boende och arbete, infrastruktur, miljö, lokal- och regional utveckling, stadsbyggnad.

FFS arbetar både nationellt och regionalt genom att driva frågor om professionell utveckling och arrangera mötesplatser, studieresor och andra föreningsaktiviteter. Som medlem får du tidskriften PLAN, nyhetsbrevet e-PLAN, inbjudningar till våra aktiviteter och möjlighet att träffa andra planeringsintresserade, inte minst i lokalavdelningar.

Länk finns i "Relaterad information"

Svensk Demografisk Förening

Föreningen har till syfte att genom verksamhet i Sverige främja insikten om befolkningsfrågornas stora betydelse i både historiskt perspektiv och nutidsperspektiv samt om de demografiska metodernas användbarhet på samhällslivets skilda områden. Dessutom arbetar föreningen för kontakt mellan demografiska forskare samt mellan dessa och andra som arbetar med demografiska frågor i Sverige. Detta är särskilt viktigt idag då intresset för demografiska frågor ökat.

Verksamheten består bland annat av att ordna seminarier runt olika demografiska teman. Ett medlemsblad utkommer ett par gånger per år. Information om andra konferenser, seminarier förmedlas även.

Föreningen är öppen för alla med demografiskt intresse. Även företag, institutioner, myndigheter, bibliotek och forskningsgrupper kan bli stödmedlemmar i föreningen.

Länk finns i "Relaterad information"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej