Regionala bostadsmarknadsanalyser

Länsstyrelserna producerar varje år regionala analyser över bostadsmarknaden i länet.

I analyserna diskuteras frågor kring bostadsbyggande, befolkningsförändringar och tillgång till bostäder diskuteras för länet som helhet. Analyserna syftar bland annat till att ge kommunerna ett regionalt underlag för arbetet med bostadsförsörjningen. Analyserna är även till för regeringen, Boverket och intresserade aktörer på bostadsmarknaden.

Länk till länsstyrelsernas bostadsmarknadsanalyser finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej