Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Medborgardialog

Granskad:

Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Här kan du ta del av erfarenheter och exempel från kommuner som arbetar med medborgardialog.

Medborgardialog vid fysisk planering

Vägledningen riktar sig till dig som är politiker eller tjänsteman med ansvar för översiktlig planering, detaljplaner eller riktlinjer för bostadsförsörjningen. Materialet är också intressant för dig som bor eller verkar i kommunen och som vill vara med och påverka den fysiska planeringen.

 

Vad är medborgardialog

Vad menas med medborgardialog och vad är skillnaden mellan information och dialog? Här diskuterar vi begrepp som inflytande, delaktighet och medbestämmande och förklarar vilka definitioner och avgränsningar som görs i vägledningen.

Utökad medborgardialog

Medborgardialogen ska ge ökat medborgarinflytande och därmed främja en ökad hänsyn till den lokala miljön. Dialogen blir ett viktigt komplement till den representativa demokratin. Medborgarnas kunskaper och erfarenheter kan bidra till ett bättre beslutsunderlag.

Att tänka på i din roll

Här får du råd och tips och översiktlig information om vad som gäller för just dig, utifrån din roll i den fysiska planeringen och i dialogen om den.

Steg i dialogprocessen

Här går vi igenom en tänkbar process för medborgardialog i samband med fysisk planering. Du får råd och tips om vad man bör tänka på i olika skeden.

Metoder och kanaler

Här får du konkreta tips på metoder som kan vara lämpliga och hur man når ut till medborgarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen