Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppna data - Databas för ÖP-modell 2.1

Granskad:

Boverket publicerar här ÖP-modellen 2.1 som en filbaserad geodatabas, XML-fil och ett GeoPackage. Samtliga format är öppna och fria att använda samt att göra egna ändringar eller tillägg i. Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar.

För att förenkla användningen av ÖP-modellen har Boverket skapat en filbaserad geodatabas och ett GeoPackage som kommunen kan använda för att lagra och arbeta med sin översiktsplan. Databasen och geopackagefilen innehåller samtliga lager som finns i ÖP-modellen 2.1.  De är helt öppna så att kommunen själv kan lägga till egna lager om något saknas eller ta bort lager som inte är av intresse. De riksintressen som går att ladda hem från respektive ansvarig myndighet är laddade i den filbaserade geodatabasen och i geopackagefilen. 

ÖP-modellen finns alltså numera att hämta som en ESRI filbaserad geodatabas, ett XML-arbetskatalogdokument (.xml) samt som ett OGC GeoPackage. Den filbaserade geodatabasen och geopackagefilen finns att hämta enligt nedan. För att få tillgång till xml-filen mejla GISSupport@boverket.se så får ni inloggningsuppgifter till vår FTP.
Förutom ovan nämnda hittar ni nedan även en beskrivning av innehållet i respektive attributfält i databasen/geopackagefilen och en teknisk beskrivning samt en teknisk struktur i form av en excelfil.

Under relaterad information finns en sammanställning över vilka användningar i ÖP-modellen som är förenliga med planbestämmelserna enligt föreslagna föreskrifter för detaljplan. Här hittar du även en beskrivning över de uppdateringar som skett mellan ÖP-modell 2.0 och ÖP-modell 2.1. Alla riksintressen som finns i databasen/geopackagefilen är hämtade i maj 2020.

Från och med 2021-01-20 har den filbaserade geodatabasen, XML-filen och geopackagefilen namnet ÖP-modellen 2.1.1. Anledningen till detta är att det vi har rättat några felaktigheter i den filbaserade geodatabasen och XML-filen. Viktigt att tänka på är att det INTE är några andra ändringar i databasen/XML-filen/GeoPackage än de som beskrivs i dokumentet Rättningar användarna behöver göra. Modellen för översiktsplanering (struktur, datainnehåll mm) heter fortfarande 2.1 eftersom det inte skett några ändringar i den. Mer information om vilka rättningar som gjorts och vad ni som användare behöver göra finns i dokumentet Rättningar användarna behöver göra.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen