Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Praktisk guide för värdegrundsarbete i byggprojekt

Granskad:

Guiden är en praktisk hjälp för dig i byggbranschen som vill utveckla en bra projektkultur. Här får du konkreta förslag på hur ett värdegrundsarbete kan bedrivas för att skapa en god projektkultur i ditt byggprojekt.

Välj de kapitel som passar dig 

Vissa kapitel är riktade till dig som har ett övergripande ansvar och andra till dig som till exempel leder en arbetsgrupp. Tanken är att du som läsare själv väljer vilka delar du vill ta del av i guiden. Välj de kapitel som är aktuella i ditt projekt och i din roll. Guiden hittar du under Relaterad information. 

Det här hittar du i guiden

Guiden följer de olika skeden som ett byggprojekt går igenom, från förstudie till produktion. Den riktar sig till dig som vill arbeta aktivt med att utveckla en god projektkultur.

Till varje skede finns det tips och konkreta förslag på hur du kan genomföra olika delar av värdegrundsarbetet. Det finns också förslag på mötesupplägg för olika typer av möten, med detaljerad beskrivning av arbetsmetoden. Du kan också ta del av tips på hur du kan jobba med ditt ledarskap för att projektkulturen ska stärkas i vardagen.

Guiden är ett av flera stöd för god projektkultur

Guiden ingår i ett paket av stöd som även innefattar upphandlingsstöd för "God projektkultur" som finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats samt vägledningen ”God kultur i framtida byggprojekt”. Guiden bygger på metodiken som beskrivs i vägledningen.

Vägledning för god kultur i framtida byggprojekt

God projektkultur (på Upphandlingsmyndighetens webbplats)

Under arbetet med såväl vägledningen, guiden och upphandlingsstödet har en arbetsgrupp med ledare från byggbranschen bidragit med erfarenhet och kunskap. Vägledningen är skriven av professor Sten Philipson och guiden är skriven av konsulten Pernilla Silfverhjelm.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen