På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Solljus

Det finns krav i Boverkets byggregler, BBR, på att bostäder ska ha tillgång till direkt solljus. Kravet gäller inte för studentbostäder på högst 35 m2.

I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder på högst 35 m2 behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus. Direkt solljus är solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. Med "mer än tillfälligt" avses för bostäder exempelvis utrymmen för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila.

Rätt till solljus eller dagsljus för till exempel solpaneler regleras inte i plan- och bygglagstiftningen.

Vad är tillräckligt solljus

BBR anger inte någon metod eller något värde för dimensionering eller verifiering av tillräckligt solljus. Viss ledning kan finnas i skriften Solklart, Boverket 1991. Den utgjorde dock vägledning till äldre lagstiftning som ställde krav på både hälsa och trevnad, medan krav på trevnad inte ingår i nuvarande PBL. Ta del av skriften under rubriken "Dokument" i Relaterad information.

I "Bostad och sol", Byggforskningen rapport 100, 1964, behandlas grundläggande bakteriologiskt-epidemiologiska, klimatologiska och sociologiska aspekter på solljus i enskilda rum. Ta del av skriften under rubriken "Dokument" i Relaterad information.

Äldre byggregler

Kraven på solljus har delvis varit olika genom åren, vilket bör beaktas vid ändring där äldre byggnader berörs. För äldre byggnader gäller de regler som var aktuella när de uppfördes eller senast ändrades.

I Svensk Byggnorm, SBN 80, angavs endast att bostadslägenheter om möjligt skall orienteras mot soligt väderstreck samt kunna nås av direkt solljus i erforderlig utsträckning Däremot fanns utförliga krav på solljus vid utvändigt entréområde och lekplats. (jfr SBN 80, avdelning 71:12, SBN 80, avdelning 81:52).

Enligt Boverkets Nybyggnadsregler skulle en bostad ha tillgång till direkt solljus och bostäder på två rum och kök eller större skulle ha fönster åt minst två håll. (jfr Boverkets Nybyggnadsregler, BFS 1988:18, avsnitt 2:25 Fönster).

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej