På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samhällsekonomisk analys av digital samhällsbyggnadsprocess

Boverket har inom ramen för regeringsuppdraget att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen sett ett behov av att beskriva de nyttor som en digitalisering av den information som behövs och genereras inom plan- och byggområdet kan medföra. Boverket gav därför konsultföretaget Sweco i uppgift att göra en sådan samhällsekonomisk analys.

Nyttoanalysen utgår från tre områden där Boverket ser störst behov av investeringar. Områdena är

  • digital transformation samhällsplanering
  • digital transformation lov och bygg
  • digital transformation regelutveckling.

Resultatet av de studerade processernas samhällsekonomiska nyttor pekar på att vinsterna bedöms bli så stora att en intensifierad satsning inom Boverkets utpekade investeringsområden kommer att ge en god grund för ett ökat bostadsbyggande och ett hållbart samhälle. Ta del av konsultrapporten i ”Relaterad information”.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej