Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samhällsekonomisk analys av digital samhällsbyggnadsprocess

Granskad:

Boverket har sett ett behov av att beskriva de nyttor som en digitalisering av den information som behövs och genereras inom plan- och byggområdet kan medföra. Boverket gav därför konsultföretaget Sweco i uppgift att göra en sådan samhällsekonomisk analys. Analysen genomfördes inom ramen för regeringsuppdraget att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen som pågick under åren 2018–2020.

Nyttoanalysen utgår från tre områden där Boverket ser störst behov av investeringar. Områdena är

  • digital transformation samhällsplanering
  • digital transformation lov och bygg
  • digital transformation regelutveckling.

Resultatet av de studerade processernas samhällsekonomiska nyttor pekar på att vinsterna bedöms bli så stora att en intensifierad satsning inom Boverkets utpekade investeringsområden kommer att ge en god grund för ett ökat bostadsbyggande och ett hållbart samhälle. Ta del av konsultrapporten i ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen