Äldre remisser

Här hittar du remisser där remisstiden har gått ut.

Remiss; förslag till ändringar i Boverkets byggregler

Remisstiden gick ut den 12 januari 2018.

Remiss; Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m.

Remisstiden gick ut den 24 februari 2017.

Remiss; Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning

Remisstiden gick ut den 8 februari 2017.

Extra remiss BBR

Remisstiden gick ut den 27 maj 2016.

Remiss Tillfälliga anläggningsboenden

Remisstiden gick ut den 6 maj 2016.

Remiss om allmänna råd om ekonomiska planer

Remisstiden gick ut den 7 december 2015.

Remiss om statsbidrag till skollokaler

Remisstiden gick ut den 9 oktober 2015.

Remiss om ändring av hissföreskrifterna

Remisstiden gick ut den 31 augusti 2015.

Remiss om ändring av EVP

Remisstiden gick ut den 4 augusti 2015.

Remiss om ändring i EKS

Remisstiden gick ut den 1 juni 2015.

Remiss om ändring av vissa installatörer

Remisstiden gick ut den den 1 juni 2015.

Remiss om ändring av vissa installatörer

Remisstiden gick ut den 13 mars 2015.

Remiss om friyta för fritidshem och skolor

Remisstiden gick ut den 5 december 2014.

Remiss om energideklaration för byggnader

Remisstiden gick ut 10 november 2014.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej