Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets samverkan med Akademin

Granskad:

Högre utbildning och forskning inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv är en förutsättning för att arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer ska kunna stärkas. Boverket utvecklar därför successivt sitt samarbete med olika aktörer inom akademin.

Boverket utvecklar successivt sitt samarbete med olika aktörer inom akademin. Boverket har bland annat tagit initiativ till att starta ett forskningsnätverk kring Gestaltad livsmiljö.

Boverket har under hösten 2020 i samarbete med Formas, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd beviljat medel till tio forskningsprojekt inom utlysningen ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö”.

Genom samverkan med Movium, som är en tankesmedja för hållbar stadsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet, ges möjlighet till utbyte av kunskap kopplat till olika forskningsprojekt som Movium driver. Boverket har tecknat en avsiktsförklaring med SLU i syfte att stärka och utveckla frågor kopplade till bland annat utbildning, forskning och hållbar utveckling. Ett liknande samverkansavtal finns också med Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Boverket ingår i olika nätverk tillsammans med forskningen som till exempel ”Vårdens byggda miljöer” och en forsknings- och innovationsgrupp är kopplad till arbetet inom Rådet för hållbara städer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen