På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Antalet kommuner med trygghetsbostäder har ökat något

Granskad:

Det finns en stor variation av trygghetsbostäder runt om i landet, även om den gemensamma nämnaren för många av dem är trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild personal. 60 procent av kommunerna med trygghetsbostäder bedömer att de har för få trygghetsbostäder.

Vad är en trygghetsbostad?

Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit som ett alternativ för att ge äldre personer större gemenskap och mer trygghet. Det är en så kallad mellanboendeform som överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg. Det krävs inte något biståndsbeslut från kommunen enligt socialtjänstlagen för att flytta till ett trygghetsboende.

Fler kommuner uppger att de har trygghetsbostäder

Antal kommuner som uppger att de har trygghetsbostäder. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2014–2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

I dag finns det trygghetsbostäder i 171 av landets kommuner, vilket är 12 kommuner fler än förra året. 99 kommuner uppger att de saknar trygghetsbostäder.

Med anledning av Coronapandemin och den ansträngda situationen i kommunerna ser årets enkät annorlunda ut. I årets enkät har frågan om antalet trygghetsbostäder utgått. Antalet trygghetsbostäder för år 2019 och tidigare år går att hitta i Öppna data – Bostadsmarknadsenkäten, se länk i relaterad information.

Störst andel kommuner med trygghetsbostäder finns i högskolekommunerna

Hur stor andel av kommunerna som har trygghetsbostäder varierar mellan kommungrupperna. 

  • I Storstockholm finns det trygghetsbostäder i hälften av kommunerna, och i Storgöteborg och Stormalmö rör det sig om ungefär 70 respektive 60 procent.
  • Det finns trygghetsbostäder i samtliga högskolekommuner utom en.
  • I kommungruppen ”Övriga kommuner med fler än 25 000 invånare” har cirka 70 procent trygghetsbostäder.
  • I kommungruppen "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" finns det trygghetsbostäder i 50 procent av kommunerna.

Större förväntat tillskott jämfört med tidigare år

Tillskott av trygghetsbostäder fördelat på kommungrupper, förväntat påbörjande 2021–2022. Hyresrätter och Bostadsrätter. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2021, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Totalt 68 kommuner bedömer att det kommer att påbörjas sammanlagt närmare 3 100 trygghetsbostäder under åren 2021–2022. Det är cirka 500 bostäder fler än vad kommunerna beräknade för perioden 2020–2021. Andelen planerade hyresrätter är 90 procent och bostadsrätterna utgör 10 procent. Drygt 75 procent av bostadsrätterna planeras i Storstockholm.

49 procent, knappt 1 500 lägenheter, beräknas påbörjas under 2021 och resterande cirka 1 600 under år 2022.

Av de 68 kommuner som planerar för trygghetsbostäder är det 12 kommuner som inte har trygghetsbostäder sedan tidigare. Enköpings kommun planerar för 100 bostäder och övriga kommuner planerar för mellan 20–40 bostäder.

Störst tillskott i de övriga kommungrupperna

Det planerade tillskottet av trygghetsbostäder per 1 000 invånare är störst i kommungrupperna "övriga kommuner med färre än 25 000 invånare" och ”övriga kommuner med fler än 25 000 invånare”. Där handlar det om ett tillskott på 0,45 respektive 0,49 bostäder per tusen invånare, totalt drygt 1 500 trygghetsbostäder.

Det minsta tillskottet per 1 000 invånare planeras i Malmö med 0,10 trygghetsbostäder per tusen invånare.

Underskott i 60 procent av kommunerna

Av totalt 171 kommuner med trygghetsbostäder svarar endast 3 kommuner (Herrljunga, Tomelilla och Östersund) att de har ett överskott av trygghetsbostäder. 58 av kommunerna bedömer att det finns tillräckligt med trygghetsbostäder, medan 102 kommuner (60 procent) inte har tillräckligt många bostäder i förhållande till den efterfrågan som finns. Nästan 70 procent av de kommuner som uppger balans återfinns i kommungruppen övriga kommuner med färre än 25 000 invånare.

Stöd till bostäder för äldre

Det finns ekonomiska stöd att söka för att öka antalet hyresbostäder för äldre och för att öka äldres möjligheter till gemenskap och trygghet. Läs mer om stöden via länken under "Relaterad information".

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på frågorna från enkäten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen