Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationella mål

Granskad:

Enligt plan- och bygglagen ska det framgå av regionplanen och översiktsplanen hur regionen respektive kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna planen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Boverket har här tagit fram en sammanställning över de nationella mål som riksdag och regering har beslutat om och som har bäring på fysisk planering.

Målstyrning är ett sätt för riksdag och regering att sätta ramar för den nationella sektorsplaneringen och den fysiska planeringen som bedrivs av kommuner och regioner. Det finns även övergripande internationella mål och initiativ inom EU och FN som påverkar den fysiska planeringen i Sverige.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen