Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Besittningsrätt är en förutsättning för hyresgaranti

Granskad:

En kommun får lämna en hyresgaranti om garantin innebär att ett hushåll får en hyresbostad med besittningsrätt och om garantin är en förutsättning för att hyresgästen ska få hyra bostaden. Det framgår av lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Statligt bidrag till kommuner som lämnar hyresgarantier

En kommun som lämnar en kommunal hyresgaranti kan få ett statligt bidrag för varje lämnad garanti. Boverket beslutar om bidraget, som regleras i förordningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

Hyresgarantin är ett stöd till hyresgästen och det spelar ingen roll vem som äger fastigheten.

Vad krävs för att kommunen ska få bidrag?

Om hyresgarantin ska omfattas av det statliga bidraget måste garantin gälla en person som har tillräckligt god ekonomi för att klara boendekostnaderna, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Det kan till exempel vara personer som saknar fast anställning, har en betalningsanmärkning eller nyanlända med statlig
etableringsersättning. Kommunen måste då göra en bedömning av hushållets betalningsförmåga. Bedömningen bör utgå från skriftliga uppgifter och en budget som visar om hushållet har tillräckligt god ekonomi för att betala hyran. Kommunen måste också ha gjort bedömningen att hushållet inte får hyra en bostad utan garantin.

Vidare måste den eller de som hyresgarantin avser få ett förstahandskontrakt på en bostad. Den kommunala hyresgarantin måste även omfatta minst sex månaders hyra och gälla under minst två år. Kommunen kan således lämna en hyresgaranti för en längre tid än två år. Hyresgarantin kan även omfatta andra kostnader än hyresbetalningar. Kommunen kan själv välja hur kommunens borgensåtagande ska vara utformat.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket handlägger kommunens ansökan och beslutar om bidrag. Om ansökan bifalls betalar Boverket ut bidrag.

Kommunen

Kommunen ställer ut kommunala hyresgarantier och ansöker om statligt bidrag. Kommunen prövar privatpersoners ansökan om kommunal hyresgaranti. För de hyresgarantier som kommunen beviljat och ställt ut, ansöker kommunen om bidrag hos Boverket.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen