På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatanpassning genom ekosystemtjänster

Granskad:

Sommaren 2018 var den varmaste och torraste sommaren på 260 år. Den kommer att gå till historien inte bara för värmerekordet, utan förmodligen också som sommaren då vi började förstå allvaret med klimatförändringarna. Värmeböljor, skyfall och översvämningar har blivit det nya normala och något som vi på olika sätt behöver anpassa oss till – inte minst när vi planerar och bygger våra städer och samhällen. Här kan stadsgrönskans ekosystemtjänster spela en viktig roll.

Stadsgrönskans potential för klimatanpassning

Det finns en naturlig lösning. Allt från träd, buskar, gräsmattor, parker och natur kan hjälpa oss att rusta våra städer för ett förändrat klimat. Om vi placerar och utformar stadsgrönskan på rätt sätt kan den ge oss det vi kallar för urbana ekosystemtjänster. Till exempel kan stadsträd och annan grönska i staden sänka temperaturen lokalt med flera grader genom skugga och växternas avdunstning. Stora träd kan, enbart i kronan, fånga upp till 1000 liter vatten vid ett regn. Med rötterna kan trädet också suga upp lika mycket vatten som sedan långsamt avdunstar.

Foto av en gågata med träd som ger skugga, folk i rörelse.
Foto: Scandinav/

Stadsgrönskans mångfunktionalitet

Stadsgrönskan kan också dämpa buller och rena luften i staden. Den är mångfunktionell och därmed en effektiv markanvändning som inte bara ger oss nödvändiga lösningar, utan också bidrar med attraktiva livsmiljöer för människor. Det är i parker och andra grönområden som vi får rekreation och kan koppla av. Stadsgrönskan stimulerar till möten mellan människor och bidrar därför till ökad integration och till att skapa ett mer socialt hållbart samhälle.

Planera för en grön infrastruktur

Vi behöver planera för en motståndskraftig och robust grön infrastruktur som är integrerad i planeringen för bebyggelse och transportinfrastruktur. Då kan vi stärka förutsättningarna för alla de ekosystemtjänster som vi behöver i dag och som vi kommer att behöva i framtiden.

Ny vägledning från Boverket

Boverket har tagit fram en ny vägledning om hur stadsgrönska och ekosystemtjänster kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Här får du en överblick av vad ekosystemtjänster är, varför vi behöver dem och konkreta verktyg och metoder för hur de kan integreras i översiktsplanering, detaljplanering, byggprojekt och förvaltning.

Läs mer på Boverkets sidor om ekosystemtjänster. Du kan även ta del av dokumentation från konferensen Låt staden grönska! som genomfördes i Stockholm 5-6 december 2019. Länkar hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen