På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Anta planeringsstrategin

Granskad: 
Upprätta & 
ändra planen Genomföra & 
följa upp planen Välja åtgärder & budgetera Genomföra & använda Följa upp & utvärdera Ta fram en
planeringsstrategi Anta Initiera Samråda Granska

Efter det att kommunfullmäktige antagit planeringsstrategin ska kommunen expediera strategin och beslutet till vissa aktörer. Planeringsstrategin ska även tillgängliggöras på kommunens webbplats. Beslutet om att anta en planeringsstrategi kan överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om planeringsstrategin inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Inom 24 månader efter ett ordinarie val ska kommunfullmäktige anta en planeringsstrategi. Kommunens första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024.

Skicka beslutet och hålla planeringsstrategin tillgänglig

När kommunfullmäktige har antagit planeringsstrategin, ska beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla. Inom två veckor efter det att beslutet har tillkännagetts ska kommunen skicka strategin och ett protokollsutdrag med beslutet till Boverket, länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs.

Kommunens ställningstaganden i planeringsstrategin kan vara av intresse för fler än dem som planeringsstrategin ska expedieras till, exempelvis kommunens medlemmar eller de som ska tillämpa översiktsplanen. Planeringsstrategin ska därför finnas tillgänglig på kommunens webbplats.

Beslut om att anta en planeringsstrategi kan överklagas

Kommunfullmäktiges beslut att anta en planeringsstrategi kan överklagas på samma sätt, av samma personer och under samma förutsättningar som beslut om översiktsplan. När tiden för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planeringsstrategin laga kraft.

Här kan du läsa mer om överklagande av översiktsplanen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen