På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marks kommun

Granskad:

Marks kommun, med 34 754 invånare (2019-12-31), ligger i Västergötland och tillhör Västra Götalands län. Befolkningen minskade med 27 personer under år 2019 från att ha ökat med närmare 300 året innan. Marks kommun uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun

Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun innehåller mål och planering för bostadsbyggandet i kommunen och anger vad som ska uppnås inom bostadsförsörjningen samt hur det ska ske.

Programmet utgörs av tre delar. Del 1 innehåller mål och strategier för bostadsförsörjningen. Del 2 är en handlingsplan med åtgärder kopplade målen. Del 3 innehåller underlagsmaterial till del 1 och 2 och inkluderar bland annat nationella, regionala och lokala mål med koppling till bostadsförsörjningen, Marks befolknings- och bostadsstruktur samt situationen för olika grupper på bostadsmarknaden.

Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun är tydligt presenterat, har ett brett perspektiv samt har koppling till kommunens översiktsplan på ett strategiskt sätt.

Läs mer om Marks kommun Bostadsförsörjning, del 1-3, via deras webbplats, länk finns i Relaterad information.

Boverket har tagit fram en film där Marks kommun berättar om hur de har arbetat med att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen