På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ljudisolering mellan utrymmen

Ljudnivåskillnad är ett mått på en byggnads förmåga att isolera ett utrymme mot luftburet ljud från ett annat utrymme.

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så att ljud från dessa, ljud från angränsande utrymmen och ljud utifrån dämpas. Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet. De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i någon annan bostad i samma byggnad, till exempel diskmaskin och köksfläkt vid forcering, omfattas dock inte av ljudkraven.

Kravet är normalt uppfyllt om de nivåer som anges i allmänna råd till Boverkets byggregler, BBR, uppnås. I råden finns en tabell, 7:21a, som handlar om lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder när särskilt ljudisolerande åtgärder inte behöver vidtas.

Tabell 7:21a ur avsnitt 7:21 i BBR
Illustrationen visar Tabell 7:21a ur avsnitt 7:21 i BBR. Illustration Boverket

I tabellen anges värden för ett antal exempel som vi här förtydligar genom illustrationer.

A. från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden

B. från närings- och serviceverksamhet och gemensamma garage till bostad

C. mellan bostäder, utan direktförbindelse, inom särskilda boende former för äldre

D. mellan bostäder inom övriga behovsprövade boendeformer där höga ljudnivåer förekommer

E. från trapphus och korridorer till bostad

F. från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro

G. från gemensam uteplats, exempelvis balkong eller terrass till bostad

Vad som anges i tabellen för exempel A gäller generellt då inga av de speciella exempelsituationerna B–G är tillämpliga.

 

Buller sektion
Exempel på vilka utrymmen som avses i BBR tabell 7:21 a för bostadshus som också kan vara kombinerade med verksamheter. Illustration: Boverket / Altefur Development

 

Buller utrymmen
Exempel på vilka utrymmen som avses i BBR tabell 7:21a mellan bostäder, utan direktförbindelse inom särskilda boendeformer för äldre. Illustration: Boverket / Altefur Development

 

Buller höga ljudnivåer
Exempel på vilka utrymmen som avses i BBR tabell 7:21a mellan bostäder inom behovsprövade särskilda boendeformer där höga ljudnivåer förekommer. Gäller dock inte särskilda boendeformer för äldre. Illustration: Boverket / Altefur Development

 

Buller korridor
Exempel på vilka utrymmen som avses i BBR tabell 7:21a för bostad som gränsar till loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro. Illustration: Boverket / Altefur Development

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej