På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fönster, dörrar och portar med brandegenskaper

Den 1 november 2019 blir det obligatoriskt att CE-märka dörrar och portar med brandegenskaper. Under våren 2019 har EU-kommissionen fört diskussioner om att eventuellt skjuta fram det skarpa datumet 1 november 2019. Slutsatsen har blivit att detta inte kommer att göras. Det är fortfarande den 1 november som gäller.

Genom att CE-märka tar tillverkaren ansvar för produkttypens prestanda, dvs. den kombination av dörr och beslag som tillverkaren marknadsför. När CE-märkning är obligatorisk upphör andra bedömningssätt att gälla.

Genom tillägg av standarden SS-EN 16034 är det möjligt att CE-märka fönster, ytterdörrar och portar som även har brandegenskaper, så kallade brandfönster och branddörrar. Det gäller i kombination med produktstandarderna SS-EN 14351-1 respektive SS-EN 13241.

Detta innebär att CE-märkningen för dessa produkter görs mot SS-EN 16034 och antingen SS-EN 14351-1 eller SS-EN 13241, och hänvisning till båda standarderna ska finnas i prestandadeklarationen. 

Andra bedömningssätt upphör att gälla

Samexistensperioden för SS-EN 16034 går ut den 1 november 2019. Från och med då får tillverkaren inte lämna uppgifter om dessa produkters väsentliga produktegenskaper i någon annan form än i prestandadeklarationen och CE-märkningen.

För byggherrens del innebär det att andra bedömningssätt upphör att gälla.

Många fönster, dörrar och portar med brandegenskaper är typgodkända. När det blir obligatoriskt med CE-märkning får inga nya typgodkännanden utfärdas och redan utfärdade typgodkännanden upphör att gälla.

Ta hjälp av prestandadeklarationen

Det är viktigt att förstå att CE-märkning av byggprodukter inte innebär ett automatiskt godkännande för användning av produkten. Prestandadeklarationen och CE-märkningen ger tillförlitliga uppgifter om relevanta produktegenskaper. Med ledning av dessa uppgifter ska användaren kunna avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella projektet.

Tillverkaren upprättar en prestandadeklaration och CE-märker produkten innan den sätts på marknaden, dvs. säljs för första gången. Det är alltså inte när produkten installeras som den sätts på marknaden, utan när den säljs.

Byggherrens ansvar vid modifikation

Tillverkaren ansvarar för produkttypens prestanda, dvs. den kombination av dörr och beslag som tillverkaren marknadsför. Samma resonemang gäller för alla produkter som omfattas av de aktuella standarderna, dvs. även fönster och portar.

Om byggherren väljer att installera andra beslag än de som specificerats av tillverkaren tar byggherren ansvaret för produktens prestanda och funktion. Samma princip gäller även när byggherren avviker från tillverkarens installationsanvisningar.

Innerdörrar

Innerdörrar omfattas inte av standarden SS-EN 14351-1, utan kommer att få en egen standard. CE-märkning av innerdörrar blir möjligt först när SS-EN 14351-2 blir harmoniserad. Då kommer det även att bli möjligt att CE-märka innerdörrar som har brandegenskaper. Tills dess är andra bedömningssätt tillåtna.

Standarden får statusen "harmoniserad" när den efter godkännande av EU-kommissionen citeras i EU:s officiella tidning. Detta är ännu inte gjort och tidplanen är okänd. Även om standarden SS-EN 14351-2 publicerades av standardiseringen redan under hösten 2018, är det alltså ännu inte möjligt att CE-märka produkterna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej