Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bidrag som går att söka eller komplettera via våra e-tjänster

Granskad:

Här finns bidrag, stöd och garantier som går att söka, komplettera eller följa upp via våra e-tjänster.

Allmänna samlingslokaler – investeringsbidrag

Par som dansar, varav en sitter i rullstol. Foto: Franz Feldmanis

Bygg nytt, bygg om och förbättra tillgängligheten med bidrag för allmänna samlingslokaler.

Bidrag för energieffektivisering i småhus

En man med pulka framför en villa.

Sök bidrag för energieffektivisering i småhus.

Gröna och trygga samhällen

Träd i stadsmiljö. Foto: Camilla Engström

Stödet går inte längre att söka.

Investeringsstöd för solceller

Solceller på en byggnad i Husby i Stockholm Foto: Hans Ekestang

Stödet går inte längre att söka.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

En man och en kvinna står och pratar på en bilverkstad.

Stödet går inte längre att söka.

Omsättningsstöd - handelsbolag och kommanditbolag

Person som sitter och skriver vid en dator, på skrivbordet finns även mugg och papper

Stödet går inte längre att söka.

Radonbidrag

Villaområde. Foto: Hans Ekestang

Bidraget går inte längre att söka.

Statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn

Ladugårdar i öppet landskap. Foto:  Scandinav

Stödet går inte längre att söka.

Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Tegelbyggnad på gågata med butiker.

Stödet går inte längre att söka.

Stöd till bostäder för äldre

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad för särskilda boendeformer för äldre.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Tre snickare byter ett fönster. Foto: Franz Feldmanis

Stödet går inte längre att söka.

Ansökan om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

Observera att ansökan om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier inte kan sökas via Boverkets e-tjänst och inte omfattas av Boverkets fullmaktsregister. 
Läs mer på sidan "Sök statligt bidrag för hyresgarantier". 

Sök statligt bidrag för hyresgarantier

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen