På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistik om energideklaration

Här kan du ta del av aktuell statistik över antalet deklarerade byggnader från Boverkets register.

I detta dokument hittar du antalet deklarerade byggnader per månad sedan oktober 2007.

Statistik om energideklaration
Ackumulerat antal deklarationer i Gripen t.o.m. 2016-12-31. Illustration: Boverket
Figur 1. Ackumulerat antal deklarationer i Gripen till och med 2016-12-31. Illustration: Boverket
Tabell 1. Antal registrerade energideklarationer per år. Tabell: Boverket
Tabell 1. Antal registrerade energideklarationer per år. Tabell: Boverket
Andel av deklarationerna som gjorts på beräknade värden. Tabell: Boverket
Tabell 2. Andel av deklarationerna som gjorts på beräknade värden. Tabell: Boverket

Fördelning mellan klasser

Procentuell fördelning mellan energiklasserna, per byggnadskategori. Illustration: Boverket
Figur 2. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, per byggnadskategori. Illustration: Boverket
Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda en- och tvåbostadshus. Illustration: Boverket
Figur 3. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda en- och tvåbostadshus. Illustration: Boverket
Figur 4. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda flerbostadshus. Illustration: Boverket
Figur 4. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda flerbostadshus. Illustration: Boverket
Figur 5. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda lokalbyggnader. Illustration: Boverket
Figur 5. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda lokalbyggnader. Illustration: Boverket
Procentuell fördelning mellan energiklasserna, per klimatzon. Illustration: Boverket
Figur 6. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, per klimatzon. Illustration: Boverket
Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för byggnader med byggår 2000 eller senare. Illustration: Boverket
Figur 7. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för byggnader med byggår 2000 eller senare. Illustration: Boverket

Energianvändning

Genomsnittlig specifik energianvändning per byggår för elvärmda byggnader. Illustration: Boverket
Figur 8. Genomsnittlig specifik energianvändning per angivet byggår, för ej elvärmda byggnader. Illustration: Boverket
Genomsnittlig specifik energianvändning per byggår, för elvärmda byggnader. Illustration: Boverket
Figur 9. Genomsnittlig specifik energianvändning per byggår, för elvärmda byggnader. Illustration: Boverket
Genomsnittlig specifik energi för tappvarmvatten för elvärmda respek-tive ej elvärmda byggnader, samt för de som angivit fördelat respektive uppmätt värde för energiposten. Illustration: Boverket
Figur 10. Genomsnittlig specifik energi för tappvarmvatten för elvärmda respektive ej elvärmda byggnader, samt för de som angivit fördelat respektive uppmätt värde för energiposten. Illustration: Boverket
Genomsnittlig specifik fastighetsenergi för elvärmda respektive ej el-värmda byggnader, samt för de som angivit fördelat respektive uppmätt värde för energiposten. Illustration: Boverket
Figur 11. Genomsnittlig specifik fastighetsenergi för elvärmda respektive ej el-värmda byggnader, samt för de som angivit fördelat respektive uppmätt värde för energiposten. Illustration: Boverket

System för uppvärmning och tappvarmvatten

Fördelning mellan elvärmda och ej elvärmda byggnader enligt definitionen i BBR, samt vilka som inte har någon uppgift om det i energideklarationen. Illustration: Boverket
Figur 12. Fördelning mellan elvärmda och ej elvärmda byggnader enligt definitionen i BBR, samt vilka som inte har någon uppgift om det i energideklarationen. Foto: Boverket
System för uppvärmning och tappvarmvatten, samtliga byggnader. Fördelning i % av antal byggnader, totalt ca 596 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
Figur 13. System för uppvärmning och tappvarmvatten, samtliga byggnader. Fördelning i procent av antal byggnader, totalt cirka 596 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
System för uppvärmning och tappvarmvatten, en- och tvåbostadshus. Fördelning i % av antal byggnader, totalt ca 414 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
Figur 14. System för uppvärmning och tappvarmvatten, en- och tvåbostadshus. Fördelning i procent av antal byggnader, totalt cirka 414 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
System för uppvärmning och tappvarmvatten, flerbostadshus. Fördelning i % av antal byggnader, totalt ca 128 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
Figur 15. System för uppvärmning och tappvarmvatten, flerbostadshus. Fördelning i procent av antal byggnader, totalt cirka 128 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
System för uppvärmning och tappvarmvatten, lokalbyggnader. Fördelning i % av antal byggnader, totalt ca 54 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
Figur 16. System för uppvärmning och tappvarmvatten, lokalbyggnader. Fördelning i procent av antal byggnader, totalt cirka 54 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket Boverket
Om statistiken
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej