Statistik om energideklaration

Här kan du ta del av aktuell statistik över antalet deklarerade byggnader från Boverkets register.

I detta dokument hittar du antalet deklarerade byggnader per månad sedan oktober 2007.

Statistik om energideklaration

Ackumulerat antal deklarationer i Gripen t.o.m. 2016-12-31. Illustration: Boverket
Figur 1. Ackumulerat antal deklarationer i Gripen till och med 2016-12-31. Illustration: Boverket
Tabell 1. Antal registrerade energideklarationer per år. Tabell: Boverket
Tabell 1. Antal registrerade energideklarationer per år. Tabell: Boverket
Andel av deklarationerna som gjorts på beräknade värden. Tabell: Boverket
Tabell 2. Andel av deklarationerna som gjorts på beräknade värden. Tabell: Boverket

Fördelning mellan klasser

Procentuell fördelning mellan energiklasserna, per byggnadskategori. Illustration: Boverket
Figur 2. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, per byggnadskategori. Illustration: Boverket
Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda en- och tvåbostadshus. Illustration: Boverket
Figur 3. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda en- och tvåbostadshus. Illustration: Boverket
Figur 4. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda flerbostadshus. Illustration: Boverket
Figur 4. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda flerbostadshus. Illustration: Boverket
Figur 5. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda lokalbyggnader. Illustration: Boverket
Figur 5. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för elvärmda respektive ej elvärmda lokalbyggnader. Illustration: Boverket
Procentuell fördelning mellan energiklasserna, per klimatzon. Illustration: Boverket
Figur 6. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, per klimatzon. Illustration: Boverket
Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för byggnader med byggår 2000 eller senare. Illustration: Boverket
Figur 7. Procentuell fördelning mellan energiklasserna, för byggnader med byggår 2000 eller senare. Illustration: Boverket

Energianvändning

Genomsnittlig specifik energianvändning per byggår för elvärmda byggnader. Illustration: Boverket
Figur 8. Genomsnittlig specifik energianvändning per angivet byggår, för ej elvärmda byggnader. Illustration: Boverket
Genomsnittlig specifik energianvändning per byggår, för elvärmda byggnader. Illustration: Boverket
Figur 9. Genomsnittlig specifik energianvändning per byggår, för elvärmda byggnader. Illustration: Boverket
Genomsnittlig specifik energi för tappvarmvatten för elvärmda respek-tive ej elvärmda byggnader, samt för de som angivit fördelat respektive uppmätt värde för energiposten. Illustration: Boverket
Figur 10. Genomsnittlig specifik energi för tappvarmvatten för elvärmda respektive ej elvärmda byggnader, samt för de som angivit fördelat respektive uppmätt värde för energiposten. Illustration: Boverket
Genomsnittlig specifik fastighetsenergi för elvärmda respektive ej el-värmda byggnader, samt för de som angivit fördelat respektive uppmätt värde för energiposten. Illustration: Boverket
Figur 11. Genomsnittlig specifik fastighetsenergi för elvärmda respektive ej el-värmda byggnader, samt för de som angivit fördelat respektive uppmätt värde för energiposten. Illustration: Boverket

System för uppvärmning och tappvarmvatten

Fördelning mellan elvärmda och ej elvärmda byggnader enligt definitionen i BBR, samt vilka som inte har någon uppgift om det i energideklarationen. Illustration: Boverket
Figur 12. Fördelning mellan elvärmda och ej elvärmda byggnader enligt definitionen i BBR, samt vilka som inte har någon uppgift om det i energideklarationen. Foto: Boverket
System för uppvärmning och tappvarmvatten, samtliga byggnader. Fördelning i % av antal byggnader, totalt ca 596 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
Figur 13. System för uppvärmning och tappvarmvatten, samtliga byggnader. Fördelning i procent av antal byggnader, totalt cirka 596 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
System för uppvärmning och tappvarmvatten, en- och tvåbostadshus. Fördelning i % av antal byggnader, totalt ca 414 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
Figur 14. System för uppvärmning och tappvarmvatten, en- och tvåbostadshus. Fördelning i procent av antal byggnader, totalt cirka 414 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
System för uppvärmning och tappvarmvatten, flerbostadshus. Fördelning i % av antal byggnader, totalt ca 128 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
Figur 15. System för uppvärmning och tappvarmvatten, flerbostadshus. Fördelning i procent av antal byggnader, totalt cirka 128 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
System för uppvärmning och tappvarmvatten, lokalbyggnader. Fördelning i % av antal byggnader, totalt ca 54 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket
Figur 16. System för uppvärmning och tappvarmvatten, lokalbyggnader. Fördelning i procent av antal byggnader, totalt cirka 54 000. Ingen hänsyn är tagen till hur stor energimängd som är registrerad på de olika posterna. Illustration: Boverket Boverket

Om statistiken

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej