Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Minska biltrafikens utrymme

Granskad:

En ökad biltrafik leder både till ökade utsläpp av växthusgaser, ökat markanspråk för infrastruktur, buller- och luftföroreningar samt trängsel. Allt detta påverkar stadens attraktivitet på flera plan.

"Att möta ökad biltrafik och bilköer med fler eller bredare gator och vägar har visat sig vara en kortsiktig lösning. Mer vägutrymme leder i stor utsträckning istället till ökad biltrafik", säger Andreas Nordin, trafikstrateg på gatukontoret i Malmö.

I september 2020 antog Malmö stad en parkeringspolicy. Den gäller både i planering och vid anordnande av allmän plats, samt av stadens aktörer som tillhandahåller ytor för parkering och angöring. Målet är att parkeringslösningarna ska bidra till goda livsmiljöer för boende, verksamma och besökare i Malmö.

I februari 2021 antogs även dokumentet Mobilitet för Malmö som kompletterar Policy och norm för mobilitet och parkering med riktlinjer, information och inspiration för fastighetsägare som arbetar med mobilitetsåtgärder och cykel- och bilparkering.

Policy och norm för mobilitet och Parkering (på Malmö stads webbplats)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen