Kommunens bedömning av om åtgärderna är bidragsberättigande

Vid kommunens bedömning av om de sökta åtgärderna är bidragsberättigande får den gå igenom och ta ställning till om lagens alla krav är uppfyllda.

Till exempel att åtgärderna är nödvändiga, att bostaden ska användas permanent eller för så kallat periodiskt boende och att bidrag inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver utföras av vissa i lagen angivna orsaker kopplade till bostadens skick.

Förutom lagen om bostadsanpassningsbidrag behöver kommunen ofta ta del av de andra rättskällor som finns, till exempel propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag och rättspraxis. Under menyrubriken "Om lagar och andra rättskällor" kan du läsa mer om olika rättskällor.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej