Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i befintlig bebyggelse

Granskad:

Från den 1 januari 2025 gäller ett nytt krav om fastighetsautomation och fastighetsstyrning för större lokalbyggnader. Kravet gäller inte bara nya byggnader. Alla byggnader som inte är bostadshus med en nominell effekt för uppvärmning över ett visst värde omfattas av kravet – både nya och befintliga lokalbyggnader. Kravet kommer att alltså gälla retroaktivt och gäller även om ingen ändring eller ombyggnad görs.

Vilka byggnader ska ha ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning?

Alla byggnader som inte är bostadshus ska den 1 januari 2025 ha ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning om de har:

  • ett uppvärmningssystem eller ett kombinerat rumsuppvärmningssystem och ventilationssystem med en nominell effekt på över 290 kilowatt, eller
  • ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditioneringssystem och ventilationssystem med en nominell effekt på över 290 kilowatt.

Kravet finns enbart angivet i 3 kap. 15 § plan- och byggförordningen och inte i Boverkets föreskrifter. Grunden för kravet finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD).  Det engelska uttrycket BACS (Building Automation and Control System) används ibland för begreppet system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

Plan- och byggförordning (2011:338) (på Sveriges riksdags webbplats)

Vad är fastighetsautomation och fastighetsstyrning?

Definitionen av fastighetsautomation och fastighetsstyrning är enligt 1 kap. 3 a § plan- och byggförordningen ett system som är driftskompatibelt med anslutna installationssystem och anordningar i byggnaden. Det omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens installationssystem. Detta genom automatisk styrning och genom att underlätta den manuella hanteringen av byggnadens installationssystem och som fortlöpande övervakar, registrerar, analyserar och gör det möjligt att anpassa energianvändningen samt fastställer riktmärken för energieffektivitet, upptäcker effektivitetsförluster, informerar om möjligheter till förbättrad energieffektivitet och möjliggör kommunikation.

Plan- och byggförordning (2011:338) (på Sveriges riksdags webbplats)

I Boverkets och Energimyndighetens rapport av ett regeringsuppdrag finns en närmare beskrivning av system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Se avsnitt 3.2.1 i Boverkets och Energimyndighetens rapport. Rapporten hittar du via länken i Relaterad information. 

EU-kommissionen har även berört system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning i en rekommendation om modernisering av byggnader från 2019. Se framför allt avsnitten 2.3.3.1, 2.4.3.2 och 2.5.4.2 i kommissionens rekommendation. Innehållet i rekommendationen är inte rättsligt bindande men ger vägledning hur kraven kan förstås.

Kommissionens rekommendation om modernisering av byggnader (på EU:s webbplats)

Ett retroaktivt krav – även befintlig bebyggelse berörs

Det nya kravet på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning gäller såväl nya som befintliga byggnader som inte är bostadshus och som överskrider gränsvärdet för nominell effekt. Kravet gäller retroaktivt och ska alltså vara uppfyllt senast den 1 januari 2025 även för befintliga lokalbyggnader oberoende av om några ändringar görs i byggnaderna. Fastställande av nominell effekt beskrivs i Boverkets webbhandbok för energideklarationer på sidan Beskrivning och hjälp till hur inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem ska göras. Det finns även text om detta i EU-kommissionens rekommendationer, avsnitt 2.3.2.2.

Beskrivning och hjälp till hur inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem ska göras

Kommissionens rekommendation om modernisering av byggnader (på EU:s webbplats)

Byggnadsnämnden har tillsyn

Kommunens byggnadsnämnd har tillsynen över detta krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

Ytterligare krav väntar

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har omförhandlats och den preliminära överenskommelsen från december 2023 beslutas i april 2024. Det kommer att ställas ytterligare krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning de närmaste åren. De kraven träder i kraft senare än de som nu finns i plan- och byggförordningen. Det gäller till exempel:

  • sänkning av gränsen för nominell effekt,
  • krav som gäller nya bostäder och bostäder där det görs omfattande renoveringar,
  • förmåga att anpassa energianvändningen efter yttre signaler och inomhusluftkvalitet.

Boverket återkommer med ytterligare information så snart direktivet är beslutat och publicerat.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen