Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Öppna data – Bedömning av bostadsbrist

Granskad:

I samband med ändringar av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har Boverket tagit fram ett underlag som ska stödja kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjningen. Detta underlag består av olika mått över antalet hushåll som saknar en rimlig bostad utifrån en uppsättning kriterier och normer. Måtten visar hur många hushåll som har en boendesituation som inte uppfyller de olika kriterierna.

Här hittar du måtten beräknade för perioden 2012–2021, nedbrutet på län och kommuner samt för olika hushållsgrupper, boendeformer, åldersgrupper och kön. Bakgrund till metod och mått förklaras mer i detalj i rapporten ”Mått på bostadsbristen”, se länk i ”Relaterad information”.

Underlagen består av två dokument där filen ”Underlag bedömning bostadsbrist – Tabell” är en tabell över underlaget där det går att filtrera fram information. I filen ”Underlag bedömning bostadsbrist – Vyer” presenteras underlagen i klickbaserade figurer och tabeller för att underlätta framtagandet av information från underlagen. I dokumentet ”Beskrivning av underlag” hittar du en mer detaljerad beskrivning av de mått som ingår i underlagen.

Mer information om bostadsförsörjning och den nya lagen finns i handboken Planering för bostadsförsörjning.

Planering för bostadsförsörjning

Du har tillstånd att kopiera och distribuera våra öppna data samt göra bearbetningar. Ange Boverket som källa. Om du inte kan öppna/visa filerna i webbläsaren, prova istället att (höger)klicka på länken och välj "Spara som" eller "Hämta".

Versionshantering

Underlagen är uppdaterade den 20 juni 2023 med data för perioden 2012–2021. Nytt för denna uppdatering är att det tillkommit en skärning för vilket urval man vill ha, alla hushåll eller enbart de 40 procent med lägst inkomster. En ny skärning för kön har tillkommit och det finns numer beräkningar på RegSO-nivå i tabellerna, dock enbart med skärning för vilket urval man vill ha.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen