På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översiktsplanering

Granskad: 

Här finns Boverkets vägledning om översiktsplanering där du kan läsa om översiktsplanen och om process för översiktsplanering och miljöbedömning.

Du kan även läsa om allmänna intressen, klimatpåverkan i översiktsplaneringen, Boverkets ÖP-modell 2.1 och exempel på kommuner som jobbar med hållbarhetsfrågor i översiktsplaneringen.

Här hittar du också alla kommuners översiktsplaner.

Allmänna intressen

Vy med bostäder längs vattnet.

Här kan du läsa om allmänna intressen i översiktsplaneringen.

Hållbar utveckling genom fysisk planering

Hållbar utveckling i planering

Läs om olika förhållningssätt till hållbar utveckling i den fysiska planeringen och vilka ramar som PBL ger.

Översiktsplanen

Flygbild över stad. Foto: Johnér bildbyrå/Hans Berggren

Läs om bland annat översiktsplanens nytta, funktion och innehåll.

Process för ÖP och MB

Två personer pekar på arkitektskisser. Foto: Franz Feldmanis

Här finns information om översiktsplaneprocessen.

Kommunexempel

En bit av en karta med kommungränserna markerade.

Här presenteras reportage från kommuner som på inspirerande sätt har utvecklat metoder och verktyg i arbetet för en hållbar utveckling genom översiktsplaneringen.

Kommunernas översiktsplaner

Fyra personer har möte. Foto: Johnér bildbyrå/ Karl Forsberg.

Här finns länkar till samtliga kommuners översiktsplaner.

ÖP-modell 2.1

Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp.

Klimatpåverkan och översiktsplanering

Hur man kan arbeta för att nå miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan.

Tillbaka till toppen