Översiktsplanering

Här finns Boverkets vägledning om översiktsplanering där du kan läsa om översiktsplanen och om process för översiktsplanering och miljöbedömning.

Du kan även läsa om allmänna intressen, klimatpåverkan i översiktsplaneringen, Boverkets ÖP-modell och exempel på kommuner som jobbar med hållbarhetsfrågor i översiktsplaneringen.

Här hittar du också alla kommuners översiktsplaner.

Allmänna intressen

Allmänna intressen

Här kan du läsa om allmänna intressen i översiktsplaneringen.

Hållbar utveckling genom fysisk planering

Hållbar utveckling i planering

Läs om olika förhållningssätt till hållbar utveckling i den fysiska planeringen och vilka ramar som PBL ger.

Översiktsplanen

Flygbild över stad i vinterskrud. Foto: IBL bildbyrå

Läs om bland annat översiktsplanens nytta, funktion och innehåll.

Process för ÖP och MB

Två personer pekar på arkitektskisser. Foto: Franz Feldmanis

Här finns information om översiktsplaneprocessen.

Kommunexempel

Kommunexempel

Här presenteras reportage från kommuner som på inspirerande sätt har utvecklat metoder och verktyg i arbetet för en hållbar utveckling genom översiktsplaneringen.

Kommunernas översiktsplaner

Kvinna står och bläddrar bland detaljplaner i arkiv. Foto: Morgan Karlsson

Här finns länkar till samtliga kommuners översiktsplaner.

Boverkets ÖP-modell

ÖP modellen

Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp.

Klimatpåverkan och översiktsplanering

Hur man kan arbeta för att nå miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen