Översiktsplanering

Här kan du läsa Boverkets vägledning om översiktsplanens nytta, funktion, innehåll och utformning. Du kan även läsa om att arbeta med hållbar utveckling eller klimatpåverkan i översiktsplaneringen.

Översiktsplanen

Flygbild över stad i vinterskrud. Foto: IBL bildbyrå

Läs om översiktsplanens nytta, funktion och användning.

Process för ÖP

Två personer pekar på arkitektskisser. Foto: Franz Feldmanis

Här finns information om översiktsplaneprocessen.

Kommunernas översiktsplaner

Kvinna står och bläddrar bland detaljplaner i arkiv. Foto: Morgan Karlsson

Här finns länkar till samtliga kommuners översiktsplaner.

Boverkets ÖP-modell

ÖP modellen

Boverket presenterar här ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp.

Hållbar utveckling i översiktsplaneringen

Klarälven Foto:

Här finns information om hur man kan arbeta med hållbar utveckling i översiktsplanering.

Klimatpåverkan och översiktsplanering

Hur man kan arbeta för att nå miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen