På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Områdesbestämmelser reglerar markanvändningen i kommunen

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. Områdesbestämmelser ger ingen byggrätt, till skillnad från detaljplaner.

Kommunen kan besluta om områdesbestämmelser för att komplettera översiktsplanen och göra att riktlinjer i översiktsplanen blir bindande. Områdesbestämmelser används framför allt när man vill reglera en befintlig bebyggelse på olika sätt eller när man vill reservera mark för ett viktigt allmänt ändamål exempelvis en framtida vägdragning eller som en förberedande planering inför en kommande detaljplanering.

Ofta används områdesbestämmelser för att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för att reglera storlek och omfattning av en fritidshusbebyggelse eller för att förhindra ett olämpligt byggande. De används också för att minska eller öka kraven på när du behöver ha bygglov.

Områdesbestämmelser ger dig inte någon rätt att bygga (så kallad byggrätt) och de ger inte kommunen någon rätt att lösa in mark. Om kommunen vill uppnå det så bör de ta fram en detaljplan i stället. Det som kan regleras i områdesbestämmelser kan också regleras i detaljplan.

Processen för att ta fram områdesbestämmelser är ungefär likadan som när kommunen tar fram och antar detaljplaner. Allmänheten har möjligheter att lämna synpunkter vid samrådet och i granskningsskedet.

Vem gör vad
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej