Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så här använder du EKS

Granskad:

EKS inleds med en avdelning med övergripande bestämmelser. Därefter är den i huvudsak disponerad enligt eurokoderna. Det betyder att efter de övergripande bestämmelserna kommer avdelningar respektive kapitel i tur och ordning till eurokoderna i den ordning de är numrerade. Varje avdelning i EKS behandlar därmed en av eurokoddelarna EN 1990–EN 1999.

Avdelning A – Övergripande bestämmelser

I avdelning A finns övergripande bestämmelser. Dessa består bland annat av

  • tillämpningsområde för reglerna,
  • krav på kända egenskaper hos de byggprodukter som används,
  • krav på dimensionering och
  • definitioner av olika kontroller.

De stycken som i respektive eurokoddel är märkta med bokstaven P (principer) efter beteckningsnumret ska anses vara föreskrifter, om inte annat anges. De informativa bilagorna behåller sin informativa karaktär om inte annat anges. Övriga stycken har statusen av allmänt råd.

Övriga avdelningar

Efter avdelning A behandlar varje avdelning en eurokoddel. I dessa avdelningar redovisas de nationella valen. Dessutom kan det i inledningen av varje kapitel finnas allmän information eller regler som gäller för den svenska tillämpningen av eurokoderna.

I avdelning B finns bestämmelser om tillåtna högsta brottsannolikheter och val av säkerhetsklasser. Där finns också de nationella valen till EN 1990.

Redovisningen av de nationella valen inleds alltid med en tabell där de nationella val som gjorts räknas upp med sina beteckningsnummer.

Om ett nationellt val har gjorts redovisas det under en rubrik med det beteckningsnummer som finns i eurokoddelen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen