Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inomhusmiljö

Granskad:

Det finns många faktorer som påverkar människors hälsa och inomhusmiljö. Därför ska byggnaders vatten, avlopp, ljus och ventilation vara av god kvalitet. Fukt, radon och buller kan påverka hälsan negativt och måste dels förebyggas, dels åtgärdas.

Om fukt i byggnader

Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.

Buller berör många

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror.

Ljus i byggnader

Ljus är en av bebyggelsens grundläggande kvaliteter, både för byggnader och utomhusmiljö och omfattar dagsljus, solljus och belysning.

Radon

Här får du information om vad radon är, och när och hur det är farligt. Du får också veta hur du mäter radon, hur du söker radonbidrag och hur du sanerar radon.

Skadedjur

Skadedjur i byggnader är djur som kan orsaka skador, lukt eller mikrobiell växt som riskerar att påverka människors hygien eller hälsa.

Samhällskrav på material i kontakt med dricksvatten

Här finns information om de krav som gäller för material i kontakt med dricksvatten.

Legionella

Legionellabakterier, som kan ge upphov till allvarliga sjukdomar, kan finnas i byggnaders tappvatteninstallationer.

Ventilation

Här finns information regler och system och vad du själv kan göra för att få en bra ventilation och bra luft. Du hittar också information om obligatorisk ventilationskontroll.

Tillbaka till toppen