På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Historik

Frågan om bostadsförsörjning har funnits med i lagstiftningen sedan 1947, med ett uppehåll mellan 1993 och 2001, då den nuvarande bostadsförsörjningslagen trädde i kraft. Den senaste revideringen började gälla 2014 och numera betonas det regionala perspektivet allt mer.

I svensk bostadspolitik ansvarar staten för de rättsliga och finansiella förutsättningarna medan kommunerna ansvarar för planering och genomförande. Så har det varit i mer än ett halvsekel.

Lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande med mera upphävdes år 1993, och utredningen som föregick beslutet att ta bort lagen utgick från att kommunerna självmant skulle ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen när staten inte längre reglerade formerna för planeringen. Men avvecklingen av lagen sammanföll med 1990-talskrisen då luften gick ur bostadsmarknaden. De flesta kommuner slutade göra särskilda program för bostadsförsörjningen och boendefrågorna fick en allt lägre prioritet. När lagen upphävdes avvecklades dessutom bostadsförmedlingarna i snabb takt. Detta resulterade så småningom i en ny bostadsförsörjningslag, som trädde i kraft den 1 januari 2001.

År 2012 genomfördes en översyn av bostadsförsörjningslagen med målet att förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen. Ändringarna i lagen trädde i kraft den 1 januari 2014 och lagen understryker nu än mer behovet av ett regionalt perspektiv på boendefrågorna samtidigt som den tydliggör länsstyrelsens roll. Lagen anknyter dessutom bättre till plan- och bygglagen, där bostadsförsörjningen numera är ett uttalat allmänt intresse.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej