På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vikten av ett politiskt ställningstagande

Granskad:

För att arkitekturstrategin ska fungera i praktiken som ett strategiskt vägledande dokument är det viktigt att den är politiskt förankrad och att det råder en politisk enighet kring strategins syften och status. Detta främjar både interna och externa aktörers tillämpning av strategin.

Tidig politisk beställning

Det är en fördel om arbetet med att ta fram en arkitekturstrategi utgår ifrån ett politiskt beslut. Detta eftersom det då finns en tydlig efterfrågan från politiken. Beslutet kan också tydliggöra vilken inriktning, vilka mandat och vilka resurser som ges till arbetet.

Behovsanalys som grund

En behovsanalys ger politikerna ett bra underlag för att kunna diskutera och besluta om inriktningen på arkitekturstrategin. För att sätta rimliga ramar för arbetet behövs det en tidig dialog om strategins syfte och omfattning. Om det avsätts tillräckliga resurser för arbetsinsatsen redan från början så är det troligt att processen därefter flyter på enklare.

Ändring av översiktsplan genom tillägg

Om arkitekturstrategin tas fram genom en ändring av översiktsplanen genom tillägg kommer den politiska beställningen från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som en del i de beslut som tas i den kontinuerliga översiktsplaneringen.

Fristående dokument

Om arkitekturstrategin i stället tas fram som ett fristående dokument, det vill säga ett dokument som inte formellt tas fram och processas enligt plan- och bygglagen, PBL, kan beställningen komma från kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden.

Valet avgör hur processen ska se ut

Valet mellan tillägg eller fristående dokument påverkar hur den fortsatta processen behöver läggas upp. Om kommunen väljer en ändring av översiktsplanen genom tillägg ställs särskilda krav på processen, till exempel krav på samråd med invånarna.

Läs mer om tillägg respektive fristående dokument på sidan "Tillägg eller fristående dokument" som du hittar i menyn.

Läs mer om översiktsplaneprocessen på PBL kunskapsbanken. Länk finns under ”Relaterad information”. 

Beslut att anta arkitekturstrategin

När arkitekturstrategin tagits fram ska den antas politiskt. Om ni tagit fram arkitekturstrategin genom en ändring av översiktsplanen genom tillägg krävs alltid ett beslut i fullmäktige. Om ni i stället tagit fram den som ett fristående dokument som inte formellt har tagits fram och processats enligt PBL, finns inget lagmässigt krav på politiskt beslut om antagande.

Det behövs ett beslut på högsta politiska nivå, det vill säga i kommunfullmäktige, för att strategin ska få status, trovärdighet och genomslagskraft samt kunna användas brett inom den kommunala organisationen och i dialogen med externa parter. Beslutet tydliggör att strategin ger uttryck för politikens ambitionsnivå och långsiktiga vilja.

Om beslutet endast tas i byggnadsnämnden ger strategin stöd i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov men blir inte styrande för kommunens övriga förvaltningar. Här behöver ni som arbetar med strategin fundera igenom vilket beslut som krävs och i vilken politisk instans för att arkitekturstrategin ska kunna bli ett användbart verktyg.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen