Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygg- och bogemenskaper

Granskad:
Den kooperativa hyresrättsföreningen Hogslätts Vänboende byggde ett hus vid foten av berget och gjorde det möjligt för tolv hushåll att bo kvar i sin hembygd. Foto: Per Pixel

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet.

Medan begreppet byggemenskap avser processen att driva ett bostadsprojekt, så avser begreppet bogemenskap, eller gemenskapsboende, ett sätt att bo. Närmare bestämt en boendeform som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap mellan dem som bor i huset.

Men även bogemenskaper är ofta brukarinitierade och/eller brukarledda projekt. Det innebär att de som ska bo där har initierat projektet och har ett starkt inflytande över utformningen av huset, de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Läs mer via rubrikerna i menyn, ta del av Boverkets publikationer om byggemenskaper och hitta ytterligare information i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen