Bygg- och bogemenskaper

Byggemenskaper och bogemenskaper är ännu inte särskilt vanliga företeelser på svensk bostadsmarknad men intresset ser ut att öka.

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, som karakteriseras av att det är de som ska använda byggnaden som själva äger och driver projektet.

Medan byggemenskap avser processen att driva ett bostadsprojekt, så avser begreppet bogemenskap, eller gemenskapsboende, ett sätt att bo. Närmare bestämt en boendeform som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap mellan dem som bor i huset.

Byggemenskaper och ofta även bogemenskaper kan betecknas som brukarinitierade och/eller brukarledda projekt. Det innebär att de som ska bo där har initierat projektet och har ett starkt inflytande över utformningen av huset, de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Läs mer via rubrikerna i menyn, ta del av Boverkets publikationer om byggemenskaper samt hitta ytterligare information i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej