På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Belysning

I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på att belysning ska finnas i kommunikationsutrymmen och utrymningsvägar i byggnader samt för orientering på tomter. För byggnader i övrigt gäller endast att belysning ska kunna anordnas.

Allmänt om belysning i byggnader

Kravet på belysning i BBR innebär att belysning ska kunna anordnas i alla utrymmen. Belysningen ska anpassas till byggnadens avsedda användning.

BBR innehåller inga gränsvärden för belysningsstyrka, ljushet, jämnhet, bländning eller reflexer vid belysning för bostäder och allmänna eller publika lokaler. Det är en bedömningsfråga för byggnadsnämnden med hänsyn till krav enligt PBF med hänvisning till oacceptabel risk för hälsa och säkerhet.

Byggreglernas krav i fråga om belysning bör inte förväxlas med byggherrens eventuella krav på belysning enligt till exempel aktuella branschstandarder.

För belysning på arbetsplatser gäller även Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2009:2) och allmänna råd om arbetsplatsens utformning, som innehåller mer detaljerade krav. Ta del av författningen under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Belysning för orientering på tomter

Förutom det allmänna kravet på belysning i byggnader innehåller BBR även regler om belysning för orientering på tomter. Sådan belysning ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.

Särskilda regler om belysning för vissa utrymmen i byggnader

Belysning i kommunikationsutrymmen ska utformas med sådan styrka och jämnhet att personer kan förflytta sig säkert och så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig. För utrymningsvägar finns det särskilda regler som anger att dessa ska förses med allmänbelysning som fungerar med tillfredsställande säkerhet.

I driftutrymmen bör det finnas belysning samt vid behov även nödbelysning. Med driftutrymmen avser utrymmen som huvudsakligen används för byggnaders drift och skötsel, till exempel avfallsutrymmen och pannrum.

Belysningsplanering

Utöver vad BBR anger kan standarden SS 437 01 46 Elinstallationer i byggnader – uttag och andra anslutningspunkter – Omfattning och placering, användas för planering av belysning i byggnader.
För planering av invändig belysning på arbetsplatser kan standarden SS-EN 12464-1 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus användas.

För arbetsplatser utomhus kan standarden SS-EN 12464-2 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 2: Arbetsplatser utomhus användas.

Elsäkerhet

För elinstallationer gäller krav på behörighet, dimensionering, utförande och säkerhet enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter, som hänvisar till SEK Svensk Elstandard. Läs mer om Elsäkerhetsverket och SEK Svensk Elstandard i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej