På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd för beställare vid upphandling

Granskad:
En spade står i en grushög framför Liljevalchs huvudentré.
Ombyggnad av Liljevalchs konsthalls huvudentré, inom ramen för projektet Värdig Entré. Tillgänglighet i kulturmiljö. Foto: Nina Broberg

Som offentlig beställare av arkitektur och gestaltad livsmiljö får du här hjälp med hur en upphandling kan göras till en strategisk fråga som utvecklar verksamheten mot långsiktiga mål och önskad kvalitet.

En upphandling i syfte att bygga en långsiktigt hållbar livsmiljö tar sin början i behovsanalyser omsatta i kvalitetskrav. Boverket lyfter här de värden som arkitektur och gestaltad livsmiljö kan bidra med och hur de kan köpas in vid offentliga affärer. Ett viktigt steg i detta arbete är att öka förståelsen för beställarens roll som ägare av kvalitetsfrågan i upphandlingsprocessen och den praktiska kunskapen om möjligheterna att upphandla långsiktig kvalitet inom ramen för lagen (2016:1145) om offentlig upphandling LOU.

Förstudie

Boverket tog under hösten 2019 fram en förstudie i nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten. Syftet med förstudien var att skapa en gemensam syn på viktiga aspekter i ett framtida metodstöd riktat till offentliga beställare av arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Resultatet av förstudien innebar ett fortsatt arbete med att ta fram stöd till projektledare, upphandlare, fastighetschefer och projektägare inom offentliga beställarorganisationer. 

Stöd till offentliga beställare av arkitektur och gestaltad livsmiljö

Boverket och Upphandlingsmyndigheten utvecklar ett beställarstöd som visar möjligheter att ställa krav på kvalitet inom olika upphandlingsförfaranden. Stödet redovisar upphandlingsförfaranden inom ramen för LOU och ger översikt och fördjupning.

Genom stödet får du som offentlig beställare tips på arbetsprocesser som främjar kvalitet och vilka kompetenser som behövs för att tidigt kunna identifiera verksamhetsbehov och använda dessa i upphandlingen. Som upphandlare får du stöd i hur du kan vara beställarens rådgivare när behov ska formuleras till utvärderingsbara kriterier. Boverkets förhoppning är att stödet ska hjälpa beställaren och dess team att använda sig av flera upphandlingsförfaranden samt att se möjligheterna med LOU. Det går att lyfta fram värden och utvärdera efter kvalitetsaspekter.

Stödet kring upphandlingsförfaranden finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida, se länk under rubrik "Relaterad information". 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen