Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Processtöd – Offentlig upphandling som verktyg för att nå kvalitet i gestaltad livsmiljö

Granskad:
En spade står i en grushög framför Liljevalchs huvudentré.
Ombyggnad av Liljevalchs konsthalls huvudentré, inom ramen för projektet Värdig Entré. Tillgänglighet i kulturmiljö. Foto: Nina Broberg

I proposition 2017/18:110 säger regeringen att ”upphandlande myndigheter och enheter behöver fortsatt stöd i hur kvalitetsdimensioner som avser arkitektur, form och design kan hanteras.” Som offentlig beställare av arkitektur och gestaltad livsmiljö får ni här stöd i processen med hur en upphandling kan göras till en strategisk fråga som utvecklar er verksamhet och den miljö ni verkar i mot långsiktiga mål och önskad kvalitet.

Stödet fokuserar på hur ni som beställare genom offentlig upphandling kan främja uppkomsten av gestaltade livsmiljöer med hög kvalitet. Målgrupper för detta processtöd är offentliga beställare. Beställare kan exempelvis vara projektledare, upphandlare, fastighetschefer och projektägare inom stat, kommuner och regioner. Stödet är användbart såväl i nybyggnadsprojekt som i befintlig gestaltad livsmiljö.

Boverket och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram gemensamma slutsatser angående hur en beställare kan ställa krav på kvalitet inom olika upphandlingsförfaranden. Myndigheternas förhoppning är arbetet ska hjälpa offentliga beställare att använda sig av flera upphandlingsförfaranden samt att se möjligheterna med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

Fördjupad information om olika upphandlingsförfaranden finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats, se "Relaterad information". 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen