Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

BABS från 1947 till 1968

Granskad:

Boverket och dess föregångare på byggsidan Byggnadsstyrelsen och Planverket har gett ut många regler under åren. Reglerna har haft olika benämningar: föreskrifter, allmänna råd, anvisningar och råd. Byggnadsstyrelsen gav ut anvisningar till byggnadsstadgan.

Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan

Anvisningar till byggnadsstadgan 1946 och 1950

 

Omslag för "Anvisningar till byggnadsstadgan"

De första anvisningarna till 1947 års byggnadsstadga var BABS 46 (Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 1946:1). De gällde till den 1 april 1950 när Anvisningar till byggnadsstadgan, BABS 1950 (Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 1950:1) trädde i kraft.

Ladda ner BABS 1946 (3 Mb)
Ladda ner BABS 1950 (6 Mb)
Ladda ner 1947 års byggnadsstadga (4 Mb)

Anvisningar till byggnadsstadgan 1960

Omslag till BABS 1960

En ny byggnadsstadga trädde i kraft den 1 juli 1960. I den nya byggnadsstadgan strävade man i första hand efter att få enhetliga byggnadsbestämmelser för hela landet. De lokala byggnadsordningarna slopades.

Den nya byggnadsstadgan medförde att Byggnadsstyrelsen gav ut Anvisningar till byggnadsstadgan, BABS 1960 (Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1). De trädde i kraft den 1 juli 1960 och ersatte 1950 års anvisningar. Reglerna var inte av bindande karaktär i motsats till flertalet av de regler som ingått i BABS 1950.

Ladda ner BABS 1960 (5 Mb)
Ladda ner 1959 års byggnadsstadga (2 Mb)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen