Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sara Lidmans tunnel, Umeå

Granskad:
Passagen under Umeå C har tack vare en medvetet trygghetsskapande gestaltning blivit en ljus, trygg och vacker plats att vistas på. Foto: Umeå kommun

Sara Lidmans tunnel intill Centralstationen är en länk mellan olika centrala delar av Umeå och utgör en viktig del av huvudstråket för gång- och cykeltrafikanter. Tack vare en medveten gestaltning möjliggör passagen trygga förflyttningar mellan stadens rum, och är även en attraktion i sig då den är berikad med konst och belysning.

Behovet

Det fanns ett stort behov av en tryggare, vackrare och mer tillgänglig stadsdelsförbindelse mellan stadsdelen Haga och centrala Umeå, liksom av en koppling mellan centralstationens perronger. Den gång- och cykelpassage som fanns på platsen tidigare var trång och mörk och upplevdes väldigt otrygg.

Målbilden

Målet var att skapa en stadsdelsförbindelse som skulle kunna upplevas som en plats och inte bara som en passage, och att därigenom öka tryggheten för såväl gång- och cykeltrafikanter mellan stadens olika delar som för tågresenärer till och från Umeå. Umeå Östra, som byggdes något år innan var förebild – ett exempel på hur ljussättning och offentlig utsmyckning kan användas som en del av gestaltningen för att skapa en trygg, ljus och vacker plats, trots att huvudfunktionen är passage inom ett stationsområde.

Skeden i samhällsbyggnadsprocessen där insatser gjorts

Utrymmesmässigt skapades förutsättningarna för passagen under detaljplanearbetet, medan detaljerna och den konstnärliga gestaltningen utarbetades i projekteringsskedet.

Samordning/samverkansmodell

Umeå kommun och Trafikverket var gemensam beställare av gång- och cykelpassagen. I projektgruppen ingick även bland andra kommunens jämställdhetsstrateg och en representant från kulturförvaltningen.  Gestaltningen var ett samarbete mellan arkitekter och ett konstnärskollektiv.

Fysiska åtgärder

Ljuset var ledord för gestaltningen. Tunneln är en bred gång- och cykelpassage, med generösa mått, och öppna ramper och trappor. Den har dagsljusinsläpp och fri sikt har optimerats bland annat genom att hörn gjorts rundade. En väl integrerad konstnärlig utsmyckning med ljusa, lätta material och en transparent trappöverbyggnad bidrar till en mer överblickbar och trygg miljö. Väggarna i passagen är klädda med glas med ett mönster som föreställer björkar och natur från det västerbottniska landskapet, med belysning bakom. Övriga väggar har vit glasmosaik för att fånga upp ljuset. I tunneln får förbipasserande uppleva citat av den västerbottniska författaren Sara Lidman. Konstverkets titel är ”Lev” vilket har sitt ursprung i Sara Lidmans boksignatur ”Lev”, som är en uppmaning till alla att leva och att inte förslösa sin tid. Olika kompositioner av ljud ger ett livfullt inslag, som hörs genom högtalare placerade längs med tunneln.

Sara Lidmans tunnel utgör stadens entré för den som anländer till Umeå med tåg. Foto: Umeå kommun

Lärdomar

Det är viktigt med ett stort engagemang och god kunskap i de sociala, icke-tekniska frågorna när man arbetar med infrastrukturprojekt, annars dominerar lätt de tekniska kraven också de beslut som rör gestaltningen. Samverkan mellan olika kompetenser, till exempel olika kommunala förvaltningar, är avgörande för ett balanserat resultat med kvaliteter utöver de tekniskt funktionella.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen