Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kontroller

Granskad:

Kontroller är viktiga för att minska förekomsten av fel, brister och skador under byggprocessen. Valet av kontroller bör dock alltid starta med en riskbedömning där du identifierar relevanta frågor och vilka kritiska moment som kräver kontroll.

Kontroller för att undvika fel

Foto på besiktningsman och kontrollansvarige.

Kontroller används för att du ska kunna ta bättre beslut. Här kan du läsa mer om vad som krävs av en kontroll för att den ska kunna bidra till ett bättre beslut.

Kontroll av inomhusmiljö

Foto på två män i arbetskläder som står och pratar i en trappa.

Kontroller och beslutsstöd behövs för att du ska kunna veta om inomhusmiljön är tillräckligt bra i drift eller om du behöver justera den. Här får du veta mer om vanliga sätt att kontrollera inomhusmiljö vad gäller bland annat teknisk status på byggnaden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen