Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ta fram beslutsunderlag

Granskad:

Processteget ta fram beslutsunderlag handlar om att ni som planlägger eller bereder beslut enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, arbetar in resultatet från arbetet med riskhantering i underlag till beslut, exempelvis detaljplanens planbeskrivning. När det gäller beslutsunderlag för planer är principerna för detta processteg är samma som för steget ta fram planhandlingar.

Ta fram beslutsunderlag i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Grundläggande informationen om att ta fram beslutsunderlag i samband med riskhantering hittar du i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande.

Ta fram beslutsunderlag

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen