På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vilka byggregler berörs av ändringen i PBF?

Granskad: 

Genom ändringen av PBF för tillfälliga anläggningsboenden kan anpassningar och undantag göras från vissa tekniska egenskapskrav och utformningskrav. Hur förhåller det sig till de regler som finns samlade i Boverkets byggregler, BBR och konstruktionsreglerna, EKS?

Dessa regler ska alltid uppfyllas

Vissa delar av BBR är tillämpningsföreskrifter till andra paragrafer av plan- och bygglagen än de tekniska egenskapskrav och utformningskraven som berörs av ändringen i PBF.

Det gäller bland annat tomtregler om tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet för utryckningsfordon. För avsnitt 3.12, 5.721 och 8.9 i BBR finns därför ingen möjlighet att göra några undantag från BBR för tillfälliga anläggningsboenden. Detsamma gäller de inledande och allmänna avsnitten i BBR, det vill säga hela avsnitt 1 och 2.

Dessutom finns ingen möjlighet till undantag från de regler som berör bärförmåga stadga och beständighet som återfinns i Boverket föreskrift EKS.

Dessa regler behöver inte uppfyllas

Kraven för hushållning med energi, vatten och avfall gäller inte för tillfälliga anläggningsboenden. Detta innebär att hela avsnitt 9 i BBR om energihushållning, samt avsnitt3:422 i BBR om avfallshantering undantas.

Vissa krav är inte aktuella att uppfylla

Möjligheten till undantag gäller endast för tillfälliga anläggningsboenden. Vissa regler i BBR behöver inte uppfyllas då de inte är relevanta för den verksamheten.

Ett exempel på det är reglerna om bostadsutformning i avsnitt 3.2. Dessa regler gäller för permanenta bostadslägenheter och är därmed inte tillämpliga för tillfälliga anläggningsboenden. Kravet på lämplighet för avsett ändamål ska däremot uppfyllas i skälig omfattning även om det inte finns några särskilda föreskrifter från Boverket för just anläggningsboenden. På liknande sätt finns andra regler i BBR som inte heller behöver uppfyllas då de endast gäller för publika lokaler och så vidare.

Övriga regler i BBR kan tillämpas i skälig omfattning

För övriga avsnitt i BBR gäller att anpassning och avsteg från kraven kan göras i skälig omfattning i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Anpassningar och avsteg får aldrig medföra oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet. Exempel på vad som kan anses utgöra skäliga anpassningar och avsteg finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga anläggningsboenden, ATA. Ta del av dessa föreskrifter och allmänna råd under rubriken "På Boverket" i relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen