Att arbeta med PBL

Boverket har tagit fram en webbutbildning om att arbeta med PBL, där du får en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Utbildningen är ca 60 minuter.

Webbutbildningen består av fyra avsnitt: 1. lagens innehåll och kopplingen till andra lagar, 2. processer som finns runt PBL (planering, genomförande och förvaltning), 3. roller och ansvar samt 4. intressen och krav där du får följa hela kedjan från avvägningar mellan olika intressen fram till de krav som ställs på den färdiga byggnaden.

Du kan nå webbutbildningarna direkt eller genom att logga in. Om du loggar in så kommer systemet ihåg var du var den senaste gången du besökte utbildningen.

Direktlänk till "Att arbeta med PBL"
Inloggning till "Att arbeta med PBL"

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej