Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bidrag för att återställa anpassningsåtgärder

Granskad:

Återställningsbidraget finns för att uppmuntra bland andra bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att samtycka till att en boende  låter utföra anpassningar med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är kommunalt och söks hos kommunen där huset finns.

Under menyrubriken "Villkor för återställningsbidrag" kan du läsa om vilka krav som ska vara uppfyllda för att kommunen ska bevilja bidraget.

I "Relaterad information" finner du en länk till webbsidan "Kommunens övertagande av begagnad anordning". Där kan du läsa om kommunens möjlighet att avtala om att överta en anordning som inte längre används och som tidigare har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Ett sådant avtal kan vara ett alternativ till återställningsbidraget.

I "Relaterad information" finner du också en länk till "Guide för handläggning". Boverket har skrivit handläggningsguiden med sikte på ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Men mycket av det som står där är relevant också för handläggning av ärenden om återställningsbidrag.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen